Cenník

Prenájom hrobového miesta

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom sú stanovené nasledovné ceny za prenájom hrobového miesta na cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

Poplatok za hrobové miesto podľa druhu na obdobie 5 rokov
urnová schránka 3,98 € 
jednohrob 4,97 € 
dvojhrob 9,95 € 
hrobka 19,91 € 

Ceny sú platné od 8.8.2008

Ceny prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK