Kontakty

Adresa:

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Klčové 34

915 01 Nové Mesto nad Váhom

e.mail: tsm@tsmnm.sk

Iné informácie:
IČO: 00350656

DIČ: 2020382001
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu:  580 605 8001/5600

 

Riaditeľ TSM 327 713 360
Ing. Anton Veselka tsm@tsmnm.sk
   
Prevádzkový námestník  032 771 2653
Ing. Ladislav Lackovič  lackovic@tsmnm.sk
   
   
Sekretariát riaditeľa 327713360
Jana Krištofovičová kristofovicova@tsmnm.sk
   
Personálne a mzdové oddelenie  032 771 2653 kl. 32
Eva Beláková belakova@tsmnm.sk
   
Hlavná účtovníčka 032 771 2653 kl. 21
Ing. Oľga Muchová muchova@tsmnm.sk
   
Fakturácia, pokladňa 032 771 2653 kl. 25
Soňa Rákayová rakayova@tsmnm.sk
   
Referent pre sklad a zásobovanie 032 771 2653 kl. 29
Zdenka Kubicová mtz@tsmnm.sk
   
Vedúci ekologického strediska 032 771 2653 kl 35
Ing. Slavomír Lacko lacko@tsmnm.sk
Zuzana Mráziková - zmluvy KO - FO mrazikova@tsmnm.sk
   
Ved. str.Verejné osvetlenie, Trhovisko 032 771 2653 kl. 27
Ing. Vladimír Chovanc chovanec@tsmnm.sk
   
Vedúci strediska Miestne komunikácie 032 771 2653 kl. 27
Ing. Peter Macúch macuch@tsmnm.sk
   
Vedúci dopravy, ČOV Zelená voda 032 771 2653 kl. 30
Ing. Rastislav Tulis tulis@tsmnm.sk
   
Vedúci strediska Verejná Zeleň 032 771 2653 kl. 30
Ing. Zuzana Kraváriková Šimková kravarikova@tsmnm.sk
   

 

 

Vrátnica TSM, Klčové 34 032 771 26 53
Sekretariát TSM, Klčové 34 032 771 33 60
Prekládková stanica, Mnešická 032 771 38 01
Zimný štadión, Javorinská  032 771 52 02
ČOV, Zelená voda 032 771 54 96
Dom smútku, Škultétyho 032 771 22 54
Zberový dvor, ul. Banská 032 381 04 75