Objemný odpad

 

 OBJEMNÝ ODPAD (katalógové číslo 20 03 07)

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

 

15.máj, 16.október: A         Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho

(pondelok)                             

16.máj, 17.október: A         Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
(utorok)                      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17.máj, 18.október: B         Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská

 (streda)                                 

 18.máj, 19.október: B         Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho

 (štvrtok)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.máj, 20.október: C, D     Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

 (piatok)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 22.máj, 23.október: E         Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,

 (pondelok)                             

 23.máj, 24.október: E         Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová

 (utorok)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 24.máj, 25.október: KBV      Považská, Tematínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku

 (streda)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 25.máj, 26.október: KBV     Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,

 (štvrtok)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 26.máj, 27.október: KBV     Športová, Južná, Čachtická, Benkova

 (piatok)

 

 

 UPOZORNENIE !!!

Žiadame občanov aby nevkladali do VOK biologicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, …) a oddelene vytriedený odpad s obsahom škodlivín.