Zberový dvor

V prevádzke od 2. januára 2013 na ulici Banská 1 (za bývalými vojenskými skladmi).  

tel.: 032 3810475

Možnosť odovzdať: plasty, kovy, sklo, papier,  biologicky rozložiteľný odpad  - konáre, lístie, tráva (ďalej len BRO ), ..., textil, šatstvo, jedlé oleje a tuky,  nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky, batérie a akumulátory, žiarivky, motorové oleje, elektrické a elektronické zariadenia, chladničky).

Prevádzková doba:

OTVÁRACIA DOBA
pondelok 7:00 - 15:00  
utorok 7:00 - 15:00
streda 7:00 - 17:30
štvrtok 7:00 - 15:00
piatok 7:00 - 15:00
sobota  8:00 - 12:00
nedeľa   zatvorené   
obedná prestávka 11:30 - 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkové hodiny pre občanov  - odovzdanie BRO zo záhrad  v období mesiacov marec až november  

 

OTVÁRACIA DOBA   - BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
pondelok 7:00 - 17:30
utorok 7:00 - 15:00
streda 7:00 - 17:30
štvrtok 7:00 - 15:00
piatok 7:00 - 17:30
sobota  8:00 - 17:00
nedeľa   zatvorené   
obedná prestávka 11:30 - 12:00