1.5.2017 - VÝVOZ ODPADU - BRO - RAJKOVÁ - IZBICE

  • 27. apríl 2017

 

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu /časť Rajková, Izbice/ bude realizovaný

v pôvodnom termíne dňa 1.5.2017.