Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VOK NA OBJEMNÝ ODPAD - MAREC

Technické služby mesta NMnV dávajú na vedomie občanom mesta, že  budú na uliciach  rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania uložiť objemný odpad a drobný stavebný odpad. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami.

Žiadame občanov aby do týchto veľkoobjemových kontajnerov nevkladali odpad zo záhrad, konáre zo stromov a nebezpečný odpad.

 

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

16.marec - pondelok:        Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho

                          

17.marec -utorok:             Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
                             

18.marec - streda:            Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská

                                

19.marec - štvrtok:           Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho


20.marec - piatok:            Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká


23.marec - pondelok:        Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,

                                   

24.marec - utorok:            Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová


25.marec - streda:            Považská, Tematínska, Karpatská, SNP,

                                       

26.marec - štvrtok:           Dibrovova, Krátka, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,


27.marec - piatok :           Športová, Južná, Čachtická, Benkova


Publikované: 9.3.2015 | Zobrazené: 61
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom