Plánované prerušenie distribúcie elektirky, PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY - 16.5. 2017 ZELENÁ VODA

  • 11. máj 2017

 Dňa 16.5.2017 /od 8:00  do 14:00 hod / bude plánované

prerušenie distribúcie elektriky v lokalite Zelená voda.

Z dôvodu prerušenia dodávky elektriky

Technické služby mesta Nové  Mesto nad Váhom ako prevádzkovateľ

vodného zdroja a ČOV  nebudú môcť zabezpečiť dodávku pitnej vody v tejto lokalite.