Rozvoz nádob na biologicky rozložiteľný odbad "BRO" mestská časť SAMOTY

  • 16. november 2016

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN mesta č.5/2016 začínajú rozmiestňovať plastové nádoby 110 l na biologicky rozložiteľný odpad  v mestskej časti Samoty.

Nádoba i vývoz odpadu je ZDARMA /občan obdrží  informačný letáčik /.

 

Postup: Pracovníci Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom doručia do domácnosti plastovú nádobu na BRO / farba nádoby hnedá /. Smetná nádoba bude odovzdaná proti podpisu.

 

Rozmiestňovanie nádob do ďalších mestských častí bude včas uverejnené.