Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci strediska Miestne komunikácie

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasujú výberové konanie na obsadenie miesta

 

vedúci strediska Miestne komunikácie

 

 

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 

stredoškolské s maturitou

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

 

Vzdelanie v odbore

stavebné zameranie

 

Ostatné znalosti

 práca s počítačom (MS Office, internet)

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť príslušnej legislatívy

- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

- zdravotná spôsobilosť na prácu

- minimálne 2 ročná prax v riadení kolektívu

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- vodičský preukaz skupiny B

 

 

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- profesijný štrukturovaný životopis

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- doklad o vzdelaní

- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle nariadenia GDPR zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

Základná zložka platu v €  (bez príplatkov, bez osobného ohodnotenia) - v zmysle platných právnych predpisov vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (základná stupnica platových taríf)

 

 

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 11.2.2019 v obálke s vyznačením „Výberové konanie“ na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1,  915 01  Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú adresu: belakova@tsmnm.sk

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, 21.1.2019

 

 

                                                                                                          Ing. Anton Veselka

                                                                                                                     riaditeľ

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 21.1.2019 | Aktualizácia: 23.1.2019 | Zobrazené: 246
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom