Zber nebezpečných odpadov 25.4. - 26.4.2017

  • 25. apríl 2017

 

V dňoch utorok 25.4.2017 a v stredu 26.4.2017 v čase od 14.00 hod do 18.00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom ďalší bezplatný zber nebezpečných odpadov. V uvedených dňoch môžu občania mesta priniesť na uvedené zberné miesta nasledujúci nebezpečný odpad:

a)      Kvapalný odpad v uzatvorených nádobách: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky, farby, lepidlá,

b)      Tuhý odpad: batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, pračky, televízory a podobný odpad.

Tento zber nebezpečného odpadu je určený len pre občanov mesta a nie pre podnikateľov a iné organizácie.              

           

HARMONOGRAM  ZBERU

 

25.apríl (utorok):  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:       A) parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná, Zelená /Hájovky/          

                            B) ul. Javorinská - parkovisko pri športovej hale

                            B) ul. Lesnícka – parkovisko pri MŠ

26.apríl (streda):  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:      E) ul. Slovanská -  nákladná vrátnica do  bývalého OBALu

                            C) ul. Benkova – parkovisko pri skleníkoch TSM

                            D) ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii

                KBV) ul. Hollého - trhovisko