Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

echnické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú občanom, že v dňoch

18.3. až 21.3. 2013 v čase od 8:00 do 18:00 hod.

sa v meste uskutoční

zber BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU 

A to nasledovne: 

18.3.2013      pondelok    Samoty a okolie                    Zberné miesto: preluka medzi ulicami Slnečná - Vinohradnícka

19.3.2013      utorok          Ul. Poľovnícka a okolie        Zberné miesto: parkovisko medzi škôlkou a ZŠ Tematínska

20.3.2013      streda          Rajková a okolie                   Zberné miesto: dolná časť ul. Kukučínovej

21.3.2013      štvrtok          Izbice , Mnešice                    Zberné miesto: ul. Slovanská

 

UPOZORNENIE !

Žiadame občanov aby v uvedených termínoch mali pred svojimi domami pripravený biologický rozložiteľný odpad zo záhrad, resp. môžu tento odpad priniesť na uvedené zberné miesto.

Veľké konáre je treba skrátiť na manipulačnú dĺžku 1,5 – 2 m a riadne uložiť.

Iný druh odpadu ako biologicky rozložiteľný sa odvážať nebude !

 

Publikované: 14.3.2013 | Zobrazené: 28
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom