Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zber objemného odpadu 16. - 27. október 2017

 

HARMONOGRAM  ZBERU - OBJEMNÝ ODPAD (kat.číslo 20 03 07)

 

Harmonogram pristavenia velkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

 

 

16.október: A                     Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho

(pondelok)                             

17.október: A                      Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
(utorok)                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.október: B                     Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská

(streda)                                 

19.október: B                      Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho

(štvrtok)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.október: C, D                 Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

(piatok)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.október: E                     Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,

(pondelok)                             

24.október: E                       Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová

(utorok)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.október: KBV                      Považská, Tematínska, Karpatská, SNP,  Kpt.Nálepku

(streda)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.október: KBV                 Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,

(štvrtok)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.október: KBV                 Športová, Južná, Čachtická, Benkova

(piatok)

                                          

Poz. Na uvedené ulice budú pristavené VOK z príslušnej spádovej oblasti

 

Upozornenie: „individuálne komerčné pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na vývoz stavebného, resp. komunálneho odpadu v termíne 16.10.2017 až 27.10.2017 nebudeme poskytovať.“

V objemnom odpade sa nesmie nachádzať biologický rozložiteľný odpad, ani stavebný odpad.

Publikované: 13.10.2017 | Zobrazené: 98
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom