Zber vianočných stromčekov

  • 9. január 2017

 

Oznam o zbere vianočných stromčekov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom  oznamujú občanom

mesta, že odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční 

do konca januára 2017 

trikrát týždenne PONDELOK, STREDA A PIATOK.

 

Žiadame, aby občania vianočné stromčeky

pripravili k stanovištiam  na komunálny odpad.

INFO pre IBV / rodinné domy / 

odvoz vianočných stromčekov bude v rovnaký deň ako vývoz komunálneho odpadu v danej lokalite.

Vzhľadom na to, že zozbierané stromčeky budú recyklované,

je potrebné, aby boli pozbavené všetkých vianočných ozdôb.

 

Ďakujeme