ZBER ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN 12. a 13. mája 2015

  • 6. máj 2015

V dňoch 12. a 13. mája 2015  t.j. v utorok a stredu sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom ďalší bezplatný mobilný zber odpadu s obsahom škodlivín. Jedná sa o odpad, ktorý nie je možné zmiešavať s komunálnym odpadom pre jeho nebezpečné vlastnosti.

Zoznam odpadov s obsahom škodlivín, ktoré možno odovzdať:

rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky, farby, lepidlá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, televízory,

·         Zberné miesta a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín:

 

12.máj,  (utorok):  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:           parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná, Zelená  

                                ul. Javorinska - parkovisko pri športovej hale

                                ul. Lesnícka – parkovisko pri MŠ

                                ul. Považská – parkovisko pri garážach

13.máj, (streda):  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:           ul. Slovanská -  nákladná vrátnica do  bývalého OBALu

                                 ul. Benkova – parkovisko pri skleníkoch TSM

                                 ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii

                                 ul. Hollého - trhovisko

UPOZORNENIE !!!

Mimo uvedených termínov je možné odovzdať takýto odpad (konáre, lístie, tráva, burina) do objektu Zberného dvora na ul. Banskej /  Pon – Pia v čase 800 – 1500, So  v čase od 8:00 - 12:00 hod /  bez poplatku.