HROBOVÉ MIESTA - neuhradené

 

Neuhradené hrobové miesta za rok 2013
p.č. sekcia rada č.h. typ HM zomrelý nájomca zapl. Do:
3   B4  6 11 hrobka Gbelcová Irma Prosmanová Emília , Veselé 123, 92208 Veselé 30-Oct-13
5  A11 22 307 jednohrob Mullerová Pavlína Hluchá Leontína , D. Štubňu 4, 91501 Nové Mesto n/V 12-Sep-13
8  A13 22 180 dvojhrob Murcina Ferdinand Murcinová Bernardína , M. R. Štefánika 12, 91501 Nové Mesto n/V 15-Nov-13

 

       Nezaplatené hrobové miesta za rok 2014
P.č. sekcia rada č.h. typ hrobu zomrelý nájomca zaplatený do:
1   2A  1 39 dvojhrobka Kubica Pavol Švidroň Miloslav , Narcisová 9, 82101 Bratislava 11-Jun-14
3   3K  1 58 dvojhrobka Toráč Jozef Toráčová Anna , Trenčianska 35, 91501 Nové Mesto n/V 27-Nov-14
4   A1  6 52 dvojhrob Šulganová Anna Šulgan Jaroslav , J. Weisseho 334/24, 91501 Noé Mesto n. V 28-Nov-14
5   A5  5 131 dvojhrob Ďurian Karol Ďurian  , Koceľova 21, 82108 Bratislava 2 01-Jul-14
6   A9  2 54 jednohrob Hanáková Anna Hanáková Helena , Považská 6, 91501 Nové Mesto n/V 16-Jun-14
7   A9  2 70 jednohrob Soregiová Anna Soregi Martin , Nám. Slobody 6, 91501 Nové Mesto n/V 19-Oct-14
10  A12 18 189 jednohrob Kotrasová Emília Malík Juraj , Malinovského 1226/7, 91501 Nové Mesto n/ 11-Aug-14
11  A13 31 266 dvojhrob Mayer Jozef Pechová Mária , Kuzmányho 7, 91501 Nové Mesto n/V 20-Aug-14
12  A14 12 111 jednohrob Fandro Helena Janegová Mária , Bošáca 24, 91307 Bošáca 06-Sep-14