HROBOVÉ MIESTA - OPUSTENÉ

 

ZOZNAM - OPUSTENÉ HROBY - podľa § 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z.
                      Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 
p. č. sekcia rada č. HM typ hrobu meno zomrelého meno nájomcu adresa zapl. Do dat. Zrušen.
1   1A  1 4 jednohrob Rusňáková Adela       -   -   -   -
2   1A  1 5 jednohrob Schmitka Dorota       -   -   -   -
3   2A  1 31 jednohrob Benuš František       -   -   -   -
4   3A  1 24 jednohrob Kurthy Ruda       -   -   -   -
5   3A  1 44 dvojhrob Makata František       -   -   -   -
6   8A  1 1 dvojhrob Baláž Karol Balážová Mária Námestie Slobody 19, 91501 Nové Mesto na   -   -   -   -
7   A1  1 4 šesťhrobka Rusňáková Gabriela     27-Nov-96   -   -
8   A1  2 6 jednohrob Kukučková       -   -   -   -
9   A1  4 31 jednohrob Strelec Pavol Strelec Rudolf     zomrel Sibilská 4, 92101 Piešťany 12-Oct-06   -   -
10   A1 11 88 jednohrob Katušinec Štefan       -   -   -   -
11   A1 12 100 dvojhrob Mrákavová Mária Oudes Karol Zelená 5, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
12   A2 22 187 jednohrob Juríková Anna       -   -   -   -
13   A2 23 190 jednohrob Pecúch Ján       -   -   -   -
14   A2 25 215 jednohrob Vrábliková Anna Vrábliková Jana     -   -   -   -
15   A3  2 17 jednohrob Kačic Pavol Ondrejičková Mária Benkova 2, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
16   A3  2 18 jednohrob Heliová Anna Staneková Margita B. Smetanu 14,  Trnava   -   -   -   -
17   A3  4 40 jednohrob Doboš George       -   -   -   -
18   A3 11 93 jednohrob Halák Jozef       -   -   -   -
19   A3 14 115 jednohrob Mičo Jozef Mičová Mária Čsl. Armády 27, 92101 Piešťany   -   -   -   -
20   A3 21 165 jednohrob Megová Anna       -   -   -   -

 

21   A3 29 221 jednohrob Mayová Mária       -   -   -   -
22   A3 29 226 dvojhrob Košťálová Anna Haľamová Viera Ladzianského 10, 83101 Bratislava   -   -   -   -
23   A5  2 48 dvojhrob Tehlár Jozef Švachová Jarmila Stredná 5, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
24   A8  1 5 dvojhrob Houšková Anna Roháčková Anna Stredná 35, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
25   A8  8 54 jednohrob Dychová Anna Hasala František     -   -   -   -
26   A8  9 60 jednohrob Vrba Mikuláš Mestký úrad N M n/ V     -   -   -   -
27   A8 10 67 jednohrob Baláž Jozef Baláž Štefan     -   -   -   -
28   A8 10 70 jednohrob Hrabovský Viliam pohreb Msú     -   -   -   -
29   A8 12 75 jednohrob Chudý Štefan pohreb Msú     -   -   -   -
30   A8 13 81 jednohrob Kačány Ján pohreb Msú     -   -   -   -
31   A9  1 27 jednohrob Tomašovičová Amália Tomašovič Jozef     -   -   -   -
32   A9  1 40 jednohrob Vilínová Mária Vilínová Helena   29-Aug-08   -   -
33   A9  1 46 jednohrob Sameková Anna Samek Emil     -   -   -   -
34   A9  1 47 jednohrob Salvová Anna       -   -   -   -
35   A9  1 52 jednohrob Kačániová Rozália       -   -   -   -
36   A9  2 57 jednohrob Ďuriš Štefan Ďurišová Pavla     -   -   -   -
37   A9  2 66 jednohrob Toráčová - Pospíšilová Anna Baláž Jozef Moravské Lieskové 326, 91642 Moravské Li   -   -   -   -
38   A9  2 78 jednohrob Dubný Augustín Dubný Vojtech     -   -   -   -
39   A9  2 106 jednohrob Vydarený Štefan Heráková Kristína     -   -   -   -
40   A9  2 107 jednohrob Vlčková Mária Kunová Júlia Hurbanova 15, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -

 

41   A9  3 113 jednohrob Janega Štefan       -   -   -   -
42   A9  3 114 jednohrob Frňáková Petronela       -   -   -   -
43   A9  3 121 jednohrob Kačenáková Zuzana Domanská Anna Vysoká 1026, 76001 Zlín   -   -   -   -
44   A9  3 127 jednohrob Miklánek Martin       -   -   -   -
45   A9  3 155 jednohrob Polák Bartolomej Hrušovská Helena Obrancov mieru 319/2, 91501 Nové Mesto n   -   -   -   -
46   A9  4 169 jednohrob Suchánková Katarína Rác Gabriel Veľké Dvorany 63, 95601 Topoľčany   -   -   -   -
47   A9  4 176 jednohrob Švirák Jaroslav Šviráková Lavičková 10, 91108 Trenčín   -   -   -   -
48   A9  4 183 jednohrob Hladký Vincent Pavlech Jaroslav Severná 193/25, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
48   A9  4 194 jednohrob Ondrášiková Mária Kovačovičová Anna Hviezdoslavova 13, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
50   A9  5 203 dvojhrob Meravý Štefan Palcútová Jozefína     -   -   -   -
51   A9  5 211 jednohrob Psotná Anna Psotný Štefan     -   -   -   -
52   A9  5 217 jednohrob Herák Štefan Balážová Mária Námestie Slobody 19, 91501 Nové Mesto n/   -   -   -   -
53   A9  6 220 jednohrob Kopas Štefan Sedláčková Danica Záhradná 3, 90901 Skalica   -   -   -   -
54   A9  6 230 jednohrob Vargačová Zuzana       -   -   -   -
55   A9  6 234 jednohrob Janegová M.       -   -   -   -
56   A9  7 251 jednohrob         -   -   -   -
57   A9  7 255 jednohrob         -   -   -   -
58   A9  8 261 jednohrob Filáčková Valéria       -   -   -   -
59   A9  8 267 jednohrob Herák Štefan       -   -   -   -
60   B4  3 39 hrobka         -   -   -   -

 

61  11A  1 13 jednohrob Žák Ján Králik Štefan Klčové 8, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
62  11A  1 18 jednohrob Horák Jozef       -   -   -   -
63  11A  1 25 dvojhrob Hurtík Ján Hurtík Pavol 1. mája 1193, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
64  11A  1 29 jednohrob Káňa Ján       -   -   -   -
65  13A  1 40 dvojhrob Schauer Jozef       -   -   -   -
66  13A  1 41 jednohrob Dolník Juraj Dolník Jozef Revírní 4/849, 71600 Ostrava 03-Mar-97   -   -
67  14A  1 16 dvojhrob Bušo Jozef Červeň Rudolf Partizánska 4, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
68  14A  1 25 dvojhrobka Guoth Mikuláš Guoth Ivan Ružová dolina 16, 82108 Bratislava 28-Dec-96   -   -
69  A11  3 32 jednohrob Kozic Ján       -   -   -   -
70  A11  4 46 dvojhrob Uhlíková Mária       -   -   -   -
71  A11  4 51 jednohrob         -   -   -   -
72  A11  7 97 jednohrob Ondrášiková Anna Ondrášiková Viera Tematínska 22, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
73  A11  7 105 jednohrob Kozicová Elena Kozic Ján Voj. ústav 1605, 77100 Olomouc   -   -   -   -
74  A11  8 117 jednohrob         -   -   -   -
75  A11  9 147 jednohrob Podstupková Anna       -   -   -   -
76  A11 10 152 jednohrob Uram Ján Uram Peter Čsl. Armády 18, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
77  A11 10 155 jednohrob Justová Evička       -   -   -   -
78  A11 11 166 jednohrob Mullerová       -   -   -   -
79  A11 14 194 jednohrob Feireisel Karol       -   -   -   -
80  A11 15 202 jednohrob         -   -   -   -

 

81  A11 15 207 jednohrob         -   -   -   -
82  A11 15 208 jednohrob         -   -   -   -
83  A11 15 210 jednohrob         -   -   -   -
84  A11 16 218 jednohrob         -   -   -   -
85  A11 17 227 dvojhrob Rožník Gejza Štampovský     -   -   -   -
86  A11 17 232 jednohrob         -   -   -   -
87  A11 17 233 jednohrob         -   -   -   -
88  A11 17 234 jednohrob         -   -   -   -
89  A11 17 236 jednohrob         -   -   -   -
90  A11 17 237 jednohrob         -   -   -   -
91  A11 18 244 jednohrob         -   -   -   -
92  A11 18 247 jednohrob Durdíková       -   -   -   -
93  A11 18 248 jednohrob Poláček Ivan       -   -   -   -
94  A11 18 251 jednohrob Jošticová Margita       -   -   -   -
95  A11 18 253 jednohrob         -   -   -   -
96  A11 18 254 jednohrob Dolinský Laďo       -   -   -   -
97  A11 18 256 jednohrob         -   -   -   -
98  A11 19 269 jednohrob Šimonfyová Anna     28-Sep-10   -   -
99  A11 19 271 jednohrob         -   -   -   -
100  A11 19 272 jednohrob Kurpelová Terézia Temer Michal     -   -   -   -

 

101  A11 19 275 jednohrob Adlonová Marta       -   -   -   -
102  A11 19 276 jednohrob Valachová Milada Valach Adam Kukučínova 171, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
103  A11 20 286 jednohrob Veber Pavol Pospichová Terézia Javorinská 1403, 91501 Nové Mesto n/V   -   -   -   -
104  A11 20 288 jednohrob         -   -   -   -
105  A11 21 294 jednohrob Kubica Rudolf       -   -   -   -
106  A11 22 306 jednohrob         -   -   -   -