Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská    
Detail Objednávka vyšlá 383 16 ká 28.9.2016 stavebný materiál Ropspol a.s. 36306886  210,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 20.1.2011 Asanácia 8 ks vybraných nebezpečných stromov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom Seidl, s.r.o. 36430617  1 303,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 1.3.2011 ručná fréza na úpravu ľadovej plochy PERFECT ICE s.r.o. 27860221  6 180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 25.5.2011 zhodnocovanie odpadov organického pôvodu ich drvením BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. 36275662  149,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 16.6.2011 dúchadlo Lutos DI 20-6 Hoerbiger Žandov, s.r.o. 36713252  2 112,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 6.7.2011 drvenie betónov Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de 37020145  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 7.7.2011 obrubník cestný
obrubník záhonový
Ropspol a.s. 36306886  5 665,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 2.6.2011 dlažba VEGA - U 8 cm Sivá Ropspol a.s. 36306886  4 671,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 23.8.2011 Premac Vulkano Ropspol a.s. 36306886  9 501,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 22.9.2011 vulcano červená
vulcano sivá
Ropspol a.s. 36306886  9 646,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 22.9.2011 zámková dlažba
cestný obrubník
Klartec s.r.o. 36231355  4 974,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 28.9.2011 svetelná dekorácia Orgeco s.r.o. 31433090  1 779,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 17.10.2011 pastela kombi terakota Ropspol a.s. 36306886  8 636,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 30.12.2011 poskytovanie stravy pre zamestnancov Daily Rest 38813680  2,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 25.1.2012 zber elektroodpadu BOMAT s.r.o. 36235288   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 17.4.2012 premac obrubník parkový sivý 100/20/5, 50/20/5

Ropspol a.s. 36306886  4 387,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 18.4.2012 základové rošty
stožiare
ELV PRODUKT, a.s. 34110135  5 418,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 26.4.2012 betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 Holcim ( Slovensko ) a.s. 00214973  25 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 4.10.2012 kontajner 20 m3 - 2 ks Alfonz Gajdoš - UNIKOV 18024424  6 717,60 EUR 
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom