Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská P7/2010 17.1.2011 PHM Agronovaz a.s. 31411576   
Detail Zmluva Dodávateľská    
Detail Zmluva Dodávateľská 0 20.1.2011 Asanácia 8 ks vybraných nebezpečných stromov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom Seidl, s.r.o. 36430617  1 303,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská P7/2010 - dodatok č.17 1.2.2011 PHM Agronovaz a.s. 0031411576   
Detail Zmluva Dodávateľská P7/2010 - dodatok č. 18 10.2.2011 PHM Agronovaz a.s. 31411576   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 1.3.2011 ručná fréza na úpravu ľadovej plochy PERFECT ICE s.r.o. 27860221  6 180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20 17.3.2011 PHM Diesel AGV s.r.o. 45690995   
Detail Zmluva Dodávateľská 21 17.3.2011 PHM Diesel AGV s.r.o. 45690995   
Detail Zmluva Dodávateľská EPC-P0909-05 23.3.2011 regulátor REVERBERI BASIC STB16 AKTÉ spol s r.o. 42341027  5 268,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská S/04/2009 31.3.2011 zabezpečenie servisných služieb Comtec s.r.o. 36323951  238,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 31.3.2011 zabezpečovanie servisných prác Comtec s.r.o. 36323951   
Detail Zmluva Dodávateľská 22 4.4.2011 PHM Diesel AGV s.r.o. 45690995   
Detail Zmluva Dodávateľská 2803/2011 6.4.2011 plastová nádoba - 120 lit. Mevako s.r.o. Rožňava 31681051  5 688,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23 13.4.2011 PHM Diesel AGV s.r.o. 45690995   
Detail Zmluva Dodávateľská 1160157 21.4.2011 verejný prenos Slovgram 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 120199448 26.4.2011 elektrická energia ZSE Energia , a.s. 36677281   
Detail Zmluva Dodávateľská 24 4.5.2011 PHM Diesel AGV s.r.o. 45690995   
Detail Zmluva Dodávateľská 2885 28 9.5.2011 dodávka vody z verejného vodovodu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36303410   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.5.2011 dodávka vody z verejného vodovodu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36303410   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 25.5.2011 zhodnocovanie odpadov organického pôvodu ich drvením BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. 36275662  149,37 EUR 
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom