Biologicky rozložiteľný odpad

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD 2017

 

Počas tohto zberu sa nebude odoberať BRO zo záhrad, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridlených zberných nádob / lístie, tráva, bruina.... )

 

3.apríl, 6. november :  800 – 1800 hod.

Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická

 

4.apríl, 7.november:  800 – 1800 hod.

Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Javorinska, Športová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsveldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova, Bzinská


5.apríl, 8. november:  800 – 1800 hod.

O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové,

 

6.apríl, 9.november:  800 – 1800 hod.

Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna

   

6. apríl, 10.november:  800 – 1800 hod.

 Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách, Pod zvonicou,