Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

19.11.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stravovanie na rok 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle Zákona č. 343/2015 zákona. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývajú k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy pre cca 70 zamestnancov TSM Nové Mesto nad Váhom v priebehu roka 2021“.


13.11.2020

Vývoz ZKO 17.11.2020

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatku 17.11.2020, t.j. v utorok v riadnom termíne 17.11.2020.


ZBER OBJEMNÉHO ODPADU od 2.11.2020
30.10.2020

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU od 2.11.2020

‼️ Zber veľkoobjemového odpadu od pondelka 2.11.2020 ‼️


28.10.2020

Prevádzky TSM

V ZMYSLE UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 ZO DŇA 22.10.2020, KTORÝM VLÁDA SR OBMEDZUJE SLOBODU POHYBU A POBYTU ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA OD 24.10.2020 – 01.11.2020
oznamujeme nasledovné:


Zákaz parkovania na ul. Klčové
28.10.2020

Zákaz parkovania na ul. Klčové

Zákaz parkovať ‼️
Vážení občania, žiadame vás, aby ste svoje motorové vozidlá od 29.10.2020 od 7:00 hod. NEPARKOVALI na pozdĺžnom parkovisku pred budovou bývalých TSM na ul. Klčové. Vjazd na toto parkovisko bude uzatvorený.
Ďalej vás žiadame, aby ste vozidlá neparkovali na parkovisku pri bývalých TSM na ul. Klčové od piatku 30.10.2020.
Pri návšteve lekára využite parkovacie miesta vo vnútrobloku ul. Dr. I. Markoviča.
Ďakujeme.


ZBER BRO OD 12.10.2020
8.10.2020

ZBER BRO OD 12.10.2020

Od 12.10.2020 zber biologicky rozložiteľného odpadu - ZBER konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, ktoré sa nezmestia do nádob na BRO.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom