Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

Sadzba poplatku za ZKO od 1.1.2020
3.8.2020

Sadzba poplatku za ZKO od 1.1.2020

Sadzba poplatku za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od 1.1.2020.


10.7.2020

DEZINFEKCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV

Upozorňujeme občanov, že na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom na zo dňa 9.7.2020 Technické služby mesta opäť začali vykonávať DEZINFEKCIU VEREJNÝCH PRIESTOROV - mestský mobiliár, zábradlia, dotykové plochy, kontajnery, autobusové zastávky...


10.7.2020

OBMEDZENÝ REŽIM V TSM

O Z N Á M E N I E
Od piatka 10.7.2020 budú Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom fungovať v obmedzenej prevádzke.
Žiadame Vás, aby ste zvážili nevyhnutnosť osobnej návštevy. Svoje požiadavky prednostne vybavujete telefonicky: 032 285 61 26, resp. mailom : tsm@tsmnm.sk
Pri osobnej návšteve TSM je vstup povolený len s rúškom a každej osobe zmeraná telesná teplota.

Prekládková stanica a Zberový dvor – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2 m, dezinfekcia rúk.

Za pochopenie ďakujeme.


ÚPRAVA PRACOVNEJ DOBY TSM
6.7.2020

ÚPRAVA PRACOVNEJ DOBY TSM

Zmena pracovnej doby TSM od 6.7.2020.
Administratíva : 6:30 - 11:20 a 11:50 - 13:45 hod.
Výdaj/výmena nádob na ZKO - od 6:30 - 11:00 a od 12:00 do 13:30 hod - sklad TSM
Výdaj/výmena nádob na BRO - od 6:30 - 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod - Zberový dvor
Z dôvodu úpravy pracovnej doby Vás žiadame, aby boli nádoby na odpad pripravené k vývozu od 6:00 hod. Ďakujeme


OPRAVA KOLOTOČA NA RAJKOVEJ
25.6.2020

OPRAVA KOLOTOČA NA RAJKOVEJ

POZOR NEPOUŽÍVAŤ ❗️
DETSKÉ IHRISKO DR. I. MARKOVIČA - SÍDLISKO RAJKOVÁ
V stredu bola vykonaná oprava hracieho prvku - kolotoča,je ZAKÁZANÉ TENTO PRVOK POUŽÍVAŤ po dobu 7 DNÍ, po uplynutí tejto doby bude páska odstránená a prvok bezpečný.
Ďakujeme za pochopenie


TRHOVISKO PO STAROM od 15.6.2020
15.6.2020

TRHOVISKO PO STAROM od 15.6.2020

TRHOVISKO " PO STAROM "
od 15.6.2020 sa život na Trhovisku v Novom Meste nad Váhom vracia do pôvodného režimu.
⏰Otváracia doba - 6:00 - 18:00 hod.
V platnosti Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja
výrobkov na Trhovisku.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom