Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

Zber vianočných stromčekov
6.1.2021

Zber vianočných stromčekov

Bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční  počas mesiaca JANUÁR 2021 a to trikrát týždenne:  PONDELOK, STREDA A PIATOK. ( od 11.1.2021)
 


5.1.2021

Maximálna počet osôb na smútočnom obrade 6

Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér.


3.1.2021

Pohrebné služby

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom - POHREBNÍCTVO

Dom smútku - cintorín, Škultétyho 4, Nové Mesto nad Váhom

tel: 032 771 2254 ( pondelok-piatok: 7:00 - 15:00 hod.)

Prevoz zosnulých - NONSTOP SLUŽBA - tel.číslo: 0907 335 422


22.12.2020

VÝVOZ ZKO POČAS SVIATKOV

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk, rodinných domov
ako aj firmám v príslušných mestských častiach, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 24.12.2020
až 26.12.2020, 1.1.2021 a 6.1.2021 sa bude realizovať nasledovne:


15.12.2020

Zmena vývozu ZKO Samoty

ZMENA TERMÍNU VÝVOZU ZKO zo 16.12 na 17.12.2020.
Vážení občania, z prevádzkových dôvodov sme museli nečakane pristúpiť ku zmene termínu vývozu KOMUNÁLNEHO ODPADU v mestskej časti SAMOTY.


19.11.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stravovanie na rok 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle Zákona č. 343/2015 zákona. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývajú k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy pre cca 70 zamestnancov TSM Nové Mesto nad Váhom v priebehu roka 2021“.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom