Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

Separovaný odpad  - z technických príčin v náhradom termíne
14.2.2019

Separovaný odpad - z technických príčin v náhradom termíne

TSM oznamujú občanom mesta, že z technických príčin ( porucha na vozidle ) plánovaný zber separovaného odpadu " papier, plast " v piatok 15.2.2019 bude vykonaný v náhradnom termíne. Ďakujeme za pochopenie.


POŽIAR  ZELENÁ VODA 24.1.2019
24.1.2019

POŽIAR ZELENÁ VODA 24.1.2019

TSM dôrazne upozorňujú majiteľov chát - Zelená voda, ako i obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom, že vysýpať odpad charakteru sadzí z pecí a komínov do kontajnerov, smetných nádob, veľkoobjemových kontajnerov je prísne zakázané.


Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci strediska Miestne komunikácie
21.1.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci strediska Miestne komunikácie

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasujú výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci strediska Miestne komunikácie


Zber vianočných stromčekov
8.1.2019

Zber vianočných stromčekov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú občanom , že odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční do konca januára 2019 trikrát týždenne PONDELOK, STREDA A PIATOK.


Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
19.12.2018

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk, rodinných domov ako aj firmám v príslušných mestských častiach, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 24.12.2017 až 26.12.2018 sa bude realizovať nasledovne:


ODPAD Z KÚRENIA TUHÝM PALIVOM
17.12.2018

ODPAD Z KÚRENIA TUHÝM PALIVOM

TSM dôrazne upozorňujú všetkých občanov používajúcich na kúrenie tuhé palivo, že v zmysle VZN č.5/2016 čl.6 ods.2 pís.h) sa zakazuje ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a iný nebezpečný odpad /ďalej ako NO/, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov.

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Najbližšie podujatia
Kalendár vývozu ZKO - okruh 1

Okruh 1: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna