Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom