Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Biologicky rozložiteľný odpad

 HARMONOGRAM  ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01)

22.3.2021  a 8.11. 2021   Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická a ostatné priľahlé ulice;

23.3.2021 a 9.11.2021: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Javorinska, Športová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsveldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova, Bzinská a ostatné priľahlé ulice;

24.3.2021 a 10.11.2021 : Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Malinovského, Vajanského, Holubyho, J. Gábirša, P. Matejku, O. Plachého, Brzinská, M. Ďuržu, J.Bernovského, Severná , Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové a ostatné priľahlé ulice;

25.3.2021 a 11.11.2021 : Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna, Poľná, Mlynská, Mostová, Tetelná, Mnešická Srnianska, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošáca, Pri záhradách  a ostatné priľahlé ulice;

 

 

Upozornenie: „Počas tohto zvozu sa bude  realizovať zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.), ďalej sa nebude odoberať  BRO v igelitových vreciach, sudoch, nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu musí byť prístup zberových mechanizmov.

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 8.3.2021
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom