Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zberový dvor

 
Možnosť odovzdať: plasty, kovy, sklo, papier, biologicky rozložiteľný odpad - konáre, lístie, tráva (ďalej len BRO ), ..., textil, šatstvo, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky, batérie a akumulátory, žiarivky, motorové oleje, elektrické a elektronické zariadenia, chladničky).

 

Publikované: 28.12.2012 | Aktualizácia: 9.10.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies