Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Trhovisko

 

V zmysle Všeobecne záväzného stanoviska mesta Nové Mesto nad Váhom sú stanovené poplatky za prenájom predajných trhových priestorov nasledovne:

Nájomné za prenájom predajnej plochy na trhovisku

Stôl kovový nekrytý                                             10,00 €/deň

Stôl kovový krytý                                                 14,00 €/deň

Stôl kovový krytý a parkovacím miestom            25,00 €/deň

Prenajatá plocha za 1m2                                       5,00 €/deň

 Ceny sú platné od 14.3.2019

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom  č. 1/2019   Trhový poriadok o podmienkach predaja  výrobkov na Trhovisku

Publikované: 13.3.2017 | Aktualizácia: 29.4.2019
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom