Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Trhovisko

 

V zmysle Všeobecne záväzného stanoviska mesta Nové Mesto nad Váhom sú stanovené poplatky za prenájom predajných trhových priestorov nasledovne:

Nájomné za prenájom predajnej plochy na trhovisku

Stôl kovový nekrytý                                             10,00 €/deň

Stôl kovový krytý                                                 14,00 €/deň

Stôl kovový krytý a parkovacím miestom            25,00 €/deň

Prenajatá plocha za 1m2                                       5,00 €/deň

 Ceny sú platné od 14.3.2019

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom  č. 1/2019   Trhový poriadok o podmienkach predaja  výrobkov na Trhovisku

TRHOVISKO OTVORENÉ  0 SOBOTA

Vonkajšie trhovisko - Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova ulica.

Otváracia doba


pondelok - piatok: 06:00 – 13:00  

sobota: 06:00 - 12:00

Informácie:

  1. dezinfekcia stolov, priestorov:  pondelok-sobota od 13:30 – 14:30
  2.   rozmer trhoviska 18 x 33 m 594 m2 (trhovisko bude z troch strán oplotené s jedným
  3.   na vstupe a výstupe - mobilné zábrany s personálom 2 osoby s OPP
  4.  max. počet stolov pre predajcu – 2 ks, max počet predajcov 14 ( 2 osoby za stolom )
  5.   minimálna vzdialenosť predajných miest 2 m.
  6.  predaj povolený LEN po odsúhlasení správkyňou trhoviska – predajné miesto určuje výhradne správca trhoviska ! – kontakt : 0917 510 866 Objednávky min. 24 hod vopred !
  7. zákaz umiestňovať akýkoľvek materiál, tovar (bedničky, slnečníky. reklama... ) pred predajný stánok – priestor bude voľne priechodný.

  

Kupujúci - zákazníci:

1.       regulovaný vstup a výstup z trhoviska 
2.        dodržiavať jednosmerný pohyb – usmernenie pri vstupe, kontrola v priestore 
3.        povinná dezinfekcia rúk pri vstupe 
4.        povinné prekrytie horných dýchacích ciest 
5.        minimálna vzdialenosť medzi zákazníkmi 2m 
6.        max. počet zákazníkov cca 45 osôb, počet vstupov = počet výstupov 
7.        čas využiť len na nákup – dodržať plynulosť pohybu – nákupu 

 

Parkovanie –  SOBOTA – PARKOVISKO NA UL. HVIEZDOSLAVOVA – ZADARMO – Vjazd k trhovisku  bude UZATVORENÝ !    

Vopred ďakujeme za dodržiavanie disciplíny

 

 

Publikované: 13.3.2017 | Aktualizácia: 28.5.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom