Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník prác a služieb

 

V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitie strojov a poskytnutie služieb pre rok 2023 nasledovne:

   
       
V prípade nedodržania termínu splatosti úhrady prác služieb , budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dńa splatnosti do zaplatenia.
       
       
Nové Mestonad Váhom , 30.12.2022    
    Ing. Mgr. Martin Kyselý   
    riaditeľ TSM   
       

K stiahnutiu

K stiahnutiu

K stiahnutiu

Publikované: 14.12.2012 | Aktualizácia: 7.2.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies