Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník

1. Veľkoobjemové kontajnery - ramenáče

manipulačný poplatok

17,00 €

 

1 km jazdy

1,25 €

 

uloženie odpadu 1 t - stavebná suť

16,00 €

 

uloženie odpadu 1 t - komunálny odpad

58,50 €

 

prenájom VOK za 1 deň

1,00 €

 

preloženie VOK -

 

 

5 m3

19,00 €

 

6 m3

24,00 €

 

7 m3

30,00 €

 

 

 

 

2. Vývoz obce

poplatok za 110 l nádobu

0,60 €

 

poplatok za 1100 l nádobu

6,00 €

 

poplatok za 240 l nádobu                            1,00 €
 

1 km jazdy v obci

0,65 €

 

1 km jazdy mimo obce

1,30 €

 

preloženie odpadu za 1 t

7,65 €

 

 

 

 

3. Uloženie odpadu

komunálny odpad €/ t

58,50 €

 

preloženie odpadu kat. 150106, 150101, 150102

26,15 €

 

stavebný odpad  €/ t

16,00 €

 

10. Prepočet poplatkov za TKO  stanovené dodatkom č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 6. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 10.12.2019 uznesením č. 154/2019-MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2020

do 120 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň

120,00 €

 

do 120 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň

240,00 €

 

do 120 lit. nádoba – vývoz  1 krát za dva týždne

60,00 € 

 

240 lit. nádoba – vývoz 1 krát za týždeň

240,00 €

 

240 lit. nádoba - vývoz 1 krát za dva týždne

120,00 €

 

240 lit. nádoba – vývoz  2 krát za týždeň

480,00 €

 

1.100 lit. nádoba – vývoz  1 krát za týždeň

1200,00 €

 

1.100 lit. nádoba – vývoz 2 krát za týždeň

2400,00 €

 

1.100 lit. nádoba – vývoz 1 krát za dva týždne

600,00 €

 

 

CENNÍK

poplatkov za zber a odvoz papiera a lepenky 20 01 01 a za zber a odvoz plastov 20 01 39 platný od 1.7.2016 

Poplatok za zber a odvoz papiera a lepenky 20 01 01  

Frekvencia odvozu

Objem zbernej nádoby

240 l

Objem zbernej nádoby

1 100 l

1 x za dva týždne

32,00 €

143,00 €

1 x za týždeň

63,00 €

286,00 €

2 x za týždeň

126,00 €

572,00 €

 

Poplatok za zber a odvoz plastov 20 01 39  

Frekvencia odvozu

Objem zbernej nádoby

240 l

Objem zbernej nádoby

1 100 l

1 x za dva týždne

50,00 €

227,00 €

1 x za týždeň

99,00 €

454,00 €

2 x za týždeň

198,00 €

908,00 €

 Ceny sú platné za celý kalendárny rok.

 

Publikované: 6.9.2016 | Aktualizácia: 9.1.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom