Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ROZPIS

Letná sezóna 2023

 

Objednávky:

email: kristofovicova@tsmnm.sk

Krištofovičová: 0917 957 148  pondelok- piatok 7:00 - 15:00 hod

 

 

 

 Adresa: Javorinská  19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

 

   UPOZORNENIE 

Ak prenajímateľ nereflektuje na zaistenú a pridelenú tréningovú hodinu,

musí ju najneskôr 48 hodín pred jej uskutočnením vopred písomne odvolať

/ sms: 0917 957 148, mail: tsm@tsmnm.sk /,

v opačnom prípade bude riadne vyúčtovaná !

 

Objednávky  na email – kristofovicova@tsmnm.sk   

 

Objednávateľ sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna, oboznámil sa  s cenníkom za prenájom a je povinný toto dodržiavať v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí so spôsobom platby – mesačná fakturácia. 

Fakturačné údaje objednávateľa: 

Meno / názov 

Adresa

IČO 

Tel. / email 

Deň prenájmu  

čas prenájmu                   

dátum od / do                  

účel ( hokej, tréning, voľné )

ROZPIS ĽADOVEJ PLOCHY LETNÁ SEZÓNA 2023

  14.30  16.00 HK NMNV v prípade nepriaznivého počasia
pondelok  16.00 18.00 Kraso NM  
  19.00 20.00 Warriors  
         
  14.30  17.00 HK NMNV v prípade nepriaznivého počasia
utorok  18.30 19.30 Wild Flock  
         
  14.30  16.00 HK NMNV v prípade nepriaznivého počasia
streda 16.00 18.00 Kraso NM  
  19.00 20.00 Čistá chuť  
         
  14.30  16.00 HK NMNV v prípade nepriaznivého počasia
štvrtok 16.00 18.00 Kraso NM  
  19.00 20.00 Warriors  
         
  14.30  15.45 HK NMNV v prípade nepriaznivého počasia
piatok  18.30 19.30 Wild Flock  
         
         
         
sobota        
         
         
         
nedeľa         
Publikované: 18.12.2014 | Aktualizácia: 16.5.2023
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies