Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ROZPIS

Zimný štadión od 15.10.2020 ZATVORENÝ ! 

 

Objednávky:

email: kristofovicova@tsmnm.sk

Krištofovičová: 0917 957 148

 

Zodpovedná osoba za prevádzku ZŠ

 

 

 Adresa: Javorinská  19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

K stiahnutiu

 

Objednávky   na sezónu 2020/2021 príjmame až  od 1.7.2020 a to výhradne len  na email – kristofovicova@tsmnm.sk   predmet – ZIMNÁ SEZÓNA 2020/2021

Rozpis  termínov upresníme.  

Kritéria pri pridelení termínu, v prípade že sa  je záujemcov na jeden termín viac:  

-          Počet objednaných hodín

-          Čas doručenia objednávky

 Objednávateľ sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna, oboznámil sa  s cenníkom za prenájom a je povinný toto dodržiavať v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí so spôsobom platby – mesačná fakturácia

 

 

Fakturačné údaje objednávateľa:

 

 

 

Meno / názov

 

Adresa

IČO

 

Tel. / email

 

 

Deň prenájmu  

čas prenájmu                   

dátum od / do                  

účel ( hokej, tréning, voľné )

 

 

 

   ZIMNÁ SEZÓNA 

  UPOZORNENIE 

Ak prenajímateľ nereflektuje na zaistenú a pridelenú tréningovú hodinu,

musí ju najneskôr 48 hodín pred jej uskutočnením vopred písomne odvolať

/ sms: 0917 957 148, mail: tsm@tsmnm.sk /,

v opačnom prípade bude riadne vyúčtovaná !

Publikované: 18.12.2014 | Aktualizácia: 23.11.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom