Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ROZPIS

Zimná sezóna 2022/2023

 

Objednávky:

email: kristofovicova@tsmnm.sk

Krištofovičová: 0917 957 148  pondelok- piatok 7:00 - 15:00 hod

 

 

 

 Adresa: Javorinská  19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

 

   ZIMNÁ SEZÓNA 

  UPOZORNENIE 

Ak prenajímateľ nereflektuje na zaistenú a pridelenú tréningovú hodinu,

musí ju najneskôr 48 hodín pred jej uskutočnením vopred písomne odvolať

/ sms: 0917 957 148, mail: tsm@tsmnm.sk /,

v opačnom prípade bude riadne vyúčtovaná !

 

Objednávky  na email – kristofovicova@tsmnm.sk   predmet –ZŠ SEZÓNA  2022/2023  

 

Objednávateľ sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom Zimného štadióna, oboznámil sa  s cenníkom za prenájom a je povinný toto dodržiavať v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí so spôsobom platby – mesačná fakturácia. 

Fakturačné údaje objednávateľa: 

Meno / názov 

Adresa

IČO 

Tel. / email 

Deň prenájmu  

čas prenájmu                   

dátum od / do                  

účel ( hokej, tréning, voľné )

ROZPIS ĽADOVEJ PLOCHY SEZÓNA 2022

 

pondelok  6,00 7,00 HK NMnV
7.11.  7,15  8,30 IST NMNV
  9,15 11,15 MŠ 
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  

 

utorok  6,00 7,00 HK NMnV
 8.11. 7,15 7,45 IST NMNV
  8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11,15  MŠ
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30 Madunice
 

 

streda 6,00 7,00 HK NMnV
9.11. 7,30 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11:15  MŠ
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HAVRANI PN
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP

 

štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
10.11.. 8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9:15  11,15  MŠ
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 KRASO
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL

 

 

piatok 5,45 7,15 HK NMnV
11.11.  7,15  8,30 Rojková
  9,15 11,15
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMNV
  16,30 17,30  
  17,45 18,45 HK NMNvV
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
sobota 6,45  8,45 Kraso
12.11. 9,00 16,15 HOKEJ podľa rozpisu
  16,30 19,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
nedeľa 6,00 7,30 HK NMNV
13.11. 7,45 8,45 Čachtice
  9,00 14,30 HOKEJ podľa rozpisu
  15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,15 19,00 IS NMNV
  19,15 20,15 Drevo a stavby 
  20,30 21,30 HK Moravany

 

pondelok 6,00 7,00 HK NMnV
14.11.  7,15  8,30 IST NMNV
  9,15 11,15 MŠ 
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  
       
utorok  6,00 7,00 HK NMnV
 15.11. 7,15 7,45 IST NMNV
  8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11,15  MŠ
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30  
       
       
streda 6,00 7,00 HK NMnV
16.11. 7,30 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15   12:15  MŠ
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HAVRANI PN
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP

 

  6,00 7,00 HK NMnV
štvrtok  17.11.2022 7,30 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9:15  11,15 HK NMNV HOKEJ
  11,30 13,15 KRASO
       
  14,00 17,15 VEREJNÉ KORČULOVANIE
       
  17,45 18,45 KRASO
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
  5,45 7,15 HK NMnV
piatok 18.11.2022 8,00 9,00 HK DUKLA JUNORI
  9,15 11,15
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMNV
  16,30 17,30 HK NMnV
  17,45 19,45 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  20,00 21,15 NMHL
  21,30 22,45 NMHL

 

sobota 6,45  8,45 Kraso
19.11. 9,00 16,15 HOKEJ podľa rozpisu
  16,30 19,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
nedeľa 6,00 7,30 HK NMNV
20.11. 7,45 8,45 Čachtice
  9,00 14,30 HOKEJ podľa rozpisu
  15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,15 19,00 IS NMNV
  19,15 20,15 Drevo a stavby 
  20,30 21,30 HK Moravany

 

pondelok  6,00 7,00 HK NMnV
21.11.  7,15  8,30 IST NMNV
  9,15 11,15 MŠ 
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  

 

utorok  6,00 7,00 HK NMnV
 22. 11. 7,15 7,45 IST NMNV
  8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11,15  MŠ
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15  MSP
  21,30 22,30 Madunice
 

 

streda 6,00 7,00 HK NMnV
23.11. 7,30 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11:15  MŠ
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HAVRANI PN
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  Gladiators TN

 

štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
24.11.. 8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9:15  11,15  MŠ
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 KRASO
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL

 

 

piatok 5,45 7,15 HK NMnV
25.11.  7,15  8,30 Rojková
  9,15 11,15
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMNV
  16,30 17,30  HK DUKLA TRENČIN JUNIORI
  17,45 18,45 HK NMNvV
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
sobota 6,45  8,45 Kraso
26.11. 9,00 16,15 HOKEJ podľa rozpisu
  16,30 19,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
nedeľa 6,00 7,30 HK NMNV
27.11. 7,45 8,45 Čachtice
  9,00 14,30 HOKEJ podľa rozpisu
  15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,15 19,00 IS NMNV
  19,15 20,15 Drevo a stavby 
  20,30 21,30 HK Moravany

 

pondelok  6,00 7,00 HK NMnV
28.11  7,15  8,30 IST NMNV
  9,15 11,15 MŠ 
  11,30 14,45 KRASO
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  

 

utorok  6,00 7,00 HK NMnV
 29.11. 7,15 7,45 IST NMNV
  8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11,15  MŠ
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30  
 

 

streda 6,00 7,00 HK NMnV
30.11. 7,30 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11:15  MŠ
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HAVRANI PN
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP

 

štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
1.12. 8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9:15  11,15  MŠ
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 KRASO
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL

 

 

piatok 5,45 7,15 HK NMnV
2.12.  7,15  8,30 Rojková
  9,15 11,15
  11,30 14,00 KRASO
  14,15 15,15 HK NMnV
  15,15 16,15 HK NMNV
  16,30 17,30  Dukla Trenčín Juniori
  17,45 18,45 HK NMNvV
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL
       
sobota 6,45  8,45 Kraso
3.12. 9,00 16,15 HOKEJ podľa rozpisu
  16,30 19,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  19,15 20,15 WARRIORS
  20,30 21,30  Pink Panther
  21,45 22,45 Hokejový mač
       
nedeľa 6,00 7,30 HK NMNV
4.12. 7,45 8,45 Čachtice
  9,00 14,30 HOKEJ podľa rozpisu
  15,00 18,00 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
  18,15 19,00 IS NMNV
  19,15 20,15 Drevo a stavby 
  20,30 21,30 HK Moravany

 

pondelok  6,00 7,00 HK NMnV
5.12.  7,15  8,30 IST NMNV
  9,15 11,15 MŠ 
  11,30 14,45  
  15,00 16,00 HK NMnV
  16,00 17,00 HK NMnV
  17,15 19,00 HK NMnV
  19,15 20,15 Elimer
  20,30 22,00 Durec
  22,15 23,15  

 

utorok  6,00 7,00 HK NMnV
6.12. 7,15 7,45 IST NMNV
  8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11,15  MŠ
  11,30 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 HK NMnV
  19,00 20,00 Horná Streda
  20,15 21,15 Silgan
  21,30 22,30  
 

 

streda 6,00 7,00 HK NMnV
7.12. 7,30 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9,15  11:15  MŠ
  12,30 15,45 KRASO
  15,45 19,00 HK NMnV
  19,00 20,00 HAVRANI PN
  20,15 21,15 Záhumenice
  21,30 22,30  MsP

 

štvrtok  6,00 7,00 HK NMnV
8.12.. 8,00 9,00 HK DUKLA TN JUNIORI
   9:15  11,15  MŠ
  11,30 13,15 KRASO
  14,00 15,00 HK NMnV
  15,15 16,15 KRASO
  16,30 17,30 HK DUKLA TN JUNIORI
  17,45 18,45 KRASO
  19,00 20,15 NMHL
  20,30 21,45 NMHL

 

Publikované: 18.12.2014 | Aktualizácia: 2.12.2022
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies