Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

SLUŽBY

Trhovisko je v prevádzke celoročne.

Hlavná trhová sezóna začína od 1. marca a končí 30. novembra.

V zmysle Všeobecne záväzného stanoviska mesta Nové Mesto nad Váhom sú stanovené poplatky za prenájom predajných trhových priestorov nasledovne:

 
prenájom predajnej plochy 1m2
2,00 €
stôl nekrytý - 1 deň 5,00 €
stôl krytý - 1 deň 7,00 €

Ceny sú platné od 8. 8. 2008