Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

Zber vianočných stromčekov
6.1.2021

Zber vianočných stromčekov

Bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční  počas mesiaca JANUÁR 2021 a to trikrát týždenne:  PONDELOK, STREDA A PIATOK. ( od 11.1.2021)
 


5.1.2021

Maximálna počet osôb na smútočnom obrade 6

Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér.


3.1.2021

Pohrebné služby

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom - POHREBNÍCTVO

Dom smútku - cintorín, Škultétyho 4, Nové Mesto nad Váhom

tel: 032 771 2254 ( pondelok-piatok: 7:00 - 15:00 hod.)

Prevoz zosnulých - NONSTOP SLUŽBA - tel.číslo: 0907 335 422


22.12.2020

VÝVOZ ZKO POČAS SVIATKOV

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk, rodinných domov
ako aj firmám v príslušných mestských častiach, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 24.12.2020
až 26.12.2020, 1.1.2021 a 6.1.2021 sa bude realizovať nasledovne:


15.12.2020

Zmena vývozu ZKO Samoty

ZMENA TERMÍNU VÝVOZU ZKO zo 16.12 na 17.12.2020.
Vážení občania, z prevádzkových dôvodov sme museli nečakane pristúpiť ku zmene termínu vývozu KOMUNÁLNEHO ODPADU v mestskej časti SAMOTY.


19.11.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stravovanie na rok 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle Zákona č. 343/2015 zákona. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývajú k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy pre cca 70 zamestnancov TSM Nové Mesto nad Váhom v priebehu roka 2021“.


13.11.2020

Vývoz ZKO 17.11.2020

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatku 17.11.2020, t.j. v utorok v riadnom termíne 17.11.2020.


ZBER OBJEMNÉHO ODPADU od 2.11.2020
30.10.2020

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU od 2.11.2020

‼️ Zber veľkoobjemového odpadu od pondelka 2.11.2020 ‼️


28.10.2020

Prevádzky TSM

V ZMYSLE UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 ZO DŇA 22.10.2020, KTORÝM VLÁDA SR OBMEDZUJE SLOBODU POHYBU A POBYTU ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA OD 24.10.2020 – 01.11.2020
oznamujeme nasledovné:


Zákaz parkovania na ul. Klčové
28.10.2020

Zákaz parkovania na ul. Klčové

Zákaz parkovať ‼️
Vážení občania, žiadame vás, aby ste svoje motorové vozidlá od 29.10.2020 od 7:00 hod. NEPARKOVALI na pozdĺžnom parkovisku pred budovou bývalých TSM na ul. Klčové. Vjazd na toto parkovisko bude uzatvorený.
Ďalej vás žiadame, aby ste vozidlá neparkovali na parkovisku pri bývalých TSM na ul. Klčové od piatku 30.10.2020.
Pri návšteve lekára využite parkovacie miesta vo vnútrobloku ul. Dr. I. Markoviča.
Ďakujeme.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom