Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu od 30.3.2020
24.3.2020

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu od 30.3.2020

Technické služby mesta v zmysle VZN č.5/2016, čl.21. ods. 4.oznamujú
obyvateľom rodinných domov v príslušných mestských častiach, že
vývoz „Biologicky rozložiteľného odpadu“ sa bude realizovať
od 30.marca 2020 (pondelok) do 2.apríla 2020 ( štvrtok )
podľa uvedeného harmonogramu, v čase od 8:00 - do 14:00


Kam vyhodiť rúška a respirátory ?  POKYNY KU SPRÁVNEJ
22.3.2020

Kam vyhodiť rúška a respirátory ? POKYNY KU SPRÁVNEJ

Kam vyhodiť rúška a respirátory ?
Na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva pre túto chvíľu platí, že „použité rúška či respirátory v žiadnom prípade NEPATRIA DO TRIEDENÉHO ODPADU”.
Do triedeného odpadu nevyhadzujte
ani papierové vreckovky, tie do modrých kontajnerov nepatria ani v bežnej situácii.


VÝVOZ ODPADU ! SPOLUPRÁCA !
18.3.2020

VÝVOZ ODPADU ! SPOLUPRÁCA !

Technické služby mesta vyzývajú občanov, aby zmysle VZN čl. 6, bod 2. Pís. m) citujem „Zakazuje sa: „ukladať odpad mimo zberných nádob“ tento ukladali výhradne do nádob a nekládli ich na plochu vedľa nádob v prípade keď nie sú nádoby preplnené. / Argument – NECHCEM CHYTAŤ SMETIAK...


POHREBNÍCTVO  - OBMEDZENIE
18.3.2020

POHREBNÍCTVO - OBMEDZENIE

Vybavovanie pohrebov
V prípade vybavovania pohrebu prosím volajte : v pracovnej dobe :
pondelok – piatok od 7.30 – do 15.00 na tel. čísle 032 771 22 54 a bude Vám umožnený vstup pri dodržaní karanténnych opatrení.
Nonstop služba na prevoz zosnulých na tel. čísle 0907 335 422

Zároveň Vás chceme požiadať, aby sa samotného obradu zúčastnilo max. 10 najbližších rodinných príslušníkov, ktorí nie sú v karanténe!!!
Vstup umožnený len v rúškach !!!


OBMEDZENÝ REŽIM V TSM
12.3.2020

OBMEDZENÝ REŽIM V TSM

Aktualizované 16.3.2020

- od 16.3.2020 ZÁKAZ NÁVŠTEV všetkých DETSKÝCH IHRÍSK ! tieto budú uzatvorené !
- účasť na pohrebom obrade povolená LEN najbližšej rodine, VSTUP DOM DOMU SMÚTKU LEN S OCHRANOU ÚST A NOSA !
- Prekládková stanica a Zberový dvor ZATVORENÉ do odvolania

O Z N Á M E N I E
Z dôvodu šírenia nového koronavírusu je od 12.3.2020 prevádzka Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom ako i všetkých prevádzok ( Pohrebníctvo, Zberový dvor, Prekládková stanica ) do odvolania v obmedzenom režime.
Prosíme občanov, aby s Technickými službami mesta prednostne komunikovali telefonicky alebo elektronickou formou prostredníctvom zverejnených mailových adries.


Pohrebný obrad  -  zváženie účasti
10.3.2020

Pohrebný obrad - zváženie účasti

Vážení občania, nakoľko sa jedná o veľmi citlivú situáciu, ktorou posledná rozlúčka je, žiadame Vás o zváženie účasti na týchto obradoch. Doporučujeme dôsledne zvážiť účasť na pohrebných aktoch v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom vzhľadom na opatrenia k minimalizovaniu šíreniu koronavírusu.


VEREJNÉ KORČUĽOVANIE ZRUŠENÉ DO ODVOLANIA
10.3.2020

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE ZRUŠENÉ DO ODVOLANIA

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE ZRUŠENÉ DO ODVOLANIA


KORČUĽOVANIE PRE VEREJNOSŤ - JARNÉ PRÁZDNINY
24.2.2020

KORČUĽOVANIE PRE VEREJNOSŤ - JARNÉ PRÁZDNINY

Verejné korčuľovanie počas jarných prázdnin 3 hodiny denne:
24.2.2020 pondelok 14:00 -17:00
25.2.2020 utorok 14:00 - 17:00
26.2.2020 streda 14:15 - 17:15


Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dvojkomorový lis s lisovacou silou 30 t v množstve 1 ks
19.2.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dvojkomorový lis s lisovacou silou 30 t v množstve 1 ks

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v znení neskorších predpisov TSM Nové Mesto nad Váhom žiadame o zaslanie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Dvkomorový lis s lisovacou silou 30 t v množstve 1 ks (nový)
na lisovanie rôznych druhov materiálov, u ktorých je potrebné zmenšiť objem lisovaním (papier, kartóny, fólie, plechovice, PET fľaše a pod.) s nasledovnými parametrami:
( obrázok je ilustračný, zdoj:interner )


RECYKLAČNÁ NÁDOBA - ZBER ODPADOVÉHO VOSKU - CINTORÍN
16.1.2020

RECYKLAČNÁ NÁDOBA - ZBER ODPADOVÉHO VOSKU - CINTORÍN

Na cintoríne v Novom Meste nad Váhom sú rozmiestnené zberné nádoby na Zber odpadového vosku. Vkladajte len zbytky sviečok, sviečky v kahancoch a sviečkový vosk. Občianske združenie Premena tento vosk zrecykluje a použije na výrobu nových sviečok na dobročinné účely.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom