Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Objemný odpad

 

 OBJEMNÝ ODPAD (katalógové číslo 20 03 07)

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

13.máj, 4.november: A      Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho

14.máj, 5.november: A      Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka                  

15. máj, 6.november: B      Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská                             

16. máj, 7.november: B      Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho

17. máj, 8.november: C, D  Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

21. máj, 11.november: E    Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,                           

21.máj, 12.november: E     Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová

 

 

 

                                          

 

Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 2.2.2019
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom