Objemný odpad

  Vzhľadom ku kapacitnému vyťaženiu a realizácie akcie „Vývoz objemného odpadu občanov mesta“ oznamujeme, že v období od 2.11. do 16.11.2018 nebudeme prijímať objednávky na súkromný odvoz veľkoobjemových kontajnerov. Za porozumenie a akceptovanie tohto oznamu vopred ďakujeme.

 

 OBJEMNÝ ODPAD (katalógové číslo 20 03 07)

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

16.apríl, 5.november: A      Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho

17.apríl, 6.november: A      Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka                  

18.apríl, 7.november: B      Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská                             

19.apríl, 8.november: B      Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho

20.apríl, 9.november: C, D  Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká

23.apríl, 12.november: E    Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,                           

24.apríl, 13.november: E     Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová

25.apríl, 14.november: KBV  Považská, Tematínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku

26.apríl, 15.november: KBV  Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska,

27.apríl, 16.november: KBV    Športová, Južná, Čachtická, Benkova