Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Rozpis

 

SKATEHALA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Skatehala Nové Mesto nad Váhom, Banská ulica

Na základe Opatrenia ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ RUPUBLIKY  č. OLP/4592/2020, zo dňa 02.06.2020 sa upravuje prevádzka Skatehaly :

OTVÁRACIA DOBA

 

PRVÝ VSTUP

DEZINFEKCIA

DRUHÝ VSTUP

Streda

 

15:00 – 17:00

 

17:00 – 17:30

 

17:30 – 19:30

 

Piatok

 

15:00 – 17:00

 

17:00 – 17:30

 

17:30 – 19:30

 

Sobota

 

14:00 – 16:00

 

16:00 -  16:30

 

16:30 – 19:30

 

Nedeľa

 

14:00 – 16:00

 

16:00 -  16:30

 

16:30 – 19:30

 

 

 

doporučujeme

 

 do 15 rokov

 

 

 

doporučujeme 

 nad 15

 

Počas dezinfekcie priestorov bude skatahala uzatvorená !

 

 

  

POVINNOSTI ŠPORTOVCOV pred vstupom:  

1.      Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe !

  2.      Pri vstupe a komunikácií s personálom  povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  - RÚŠKO/ŠATKA !  

  3.      Povinnosť opustiť priestor skatehaly počas dezinfekcie !

  POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA SKATEHALY:

1.      Zamestnanci budú mať prekryté horné dýchacie cesty. 

2.      Povinnosť pravidelne dezinfikovať dotykové plochy ( po 2 hodinách ). 

3.      Povinnosť dezinfikovať priestory pred otvorením skatehaly. 

4.      Zabezpečiť dezinfekciu na ruky.

Publikované: 31.3.2014 | Aktualizácia: 22.6.2020
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom