Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Cenník

Prenájom hrobového miesta

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa §6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2011.

Článok 22 cenník služieb ods. 1 sa nahárdza novým znením.

 Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok na 5 rokov nasledovne: 

Hrobka 20,00 €
Krypta 20,00 €
Detský hrob 5,00 €
Jednohrob kopaný 5,00 €
Dvojhrob kopaný 10,00 €
Hrob pre urnu do zeme 4,00€
Miesto pre urnu v kolumbáriu 68,00 €

Ceny platné od 10.5.2018

K stiahnutiu

202308151412120.365281867-725405182727962-1533588370261207874-n
 
 
MOŽNOSŤ PLATBY ZA SLUŽBY A TOVAR V DOME SMÚTKU I BEZHOTOVOSTNE
V záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb sme pre verejnosť rozšírili možnosť platby za služby a tovar prostredníctvom PLATOBNÉHO TERMINÁLU. Dôležité je mať nastavený dostatočný limit na platobnej karte.
Platba v hotovosti ????
Platba bezhotovostne - platobný terminál ???? ????
Publikované: 12.10.2010 | Aktualizácia: 4.4.2024
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies