Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Biologicky rozložiteľný odpad - jarný zber - arpíl 2019

 

HARMONOGRAM  ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01)

8. apríl:   Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická a ostatné priľahlé ulice;

9.apríl: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Javorinska, Športová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsveldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova, Bzinská a ostatné priľahlé ulice;

10.apríl: O.Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečnaostatné priľahlé ulice;

11. apríl: Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Malinovského, Vajanského, Holubyho,
J. Gábriša, P. Matejku; Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách a ostatné priľahlé ulice;

 

Upozornenie: „Počas tohto zvozu sa bude  realizovať zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.), ďalej sa nebude odoberať  BRO v igelitových vreciach, sudoch, nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu musí byť prístup zberových mechanizmov. Ďakujeme. 

 

Publikované: 2.4.2019 | Zobrazené: 139
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom