Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Čistenie nášho mesta od zimného posypu - Ako nám môžete pomôcť?

 

Čistenie nášho mesta od zimného posypu sa podľa všeobecných podmienok musí začať najneskôr do tridsiatich dní po ukončení zimnej pohotovosti. Po ukončení dátumu konca zimnej pohotovosti /pre rok 2019 to bol dátum 8.3.2019/ sme zohľadnili klimatické podmienky - hoci sa už dlhší čas sneh v meste nenachádzal, podľa predpovedí počasia nám priebežne hrozili snehové prehánky a prízemný mráz. Čistenie ciest, chodníkov a všetkých spevnených plôch v meste sa začne v pondelok 11. marca 2019 a potrvá predbežne do 12.apríla 2019. Na tieto účely sa bude využívať 1ks zametacie vozidlo LADOG /na chodníky a úzke komunikácie/ 1ks vozidlo AVIA /na cesty/, na 2 týždne zapožičané vozidlo od spoločnosti REDOX a ľudskú pracovnú silu (pracovníčky str.Čistenie mesta). O presnom postupe prác sa dočítate v článku TSM  - Zametanie mesta. 

Ako nám môžete pomôcť?

V súvislosti s čistením mesta žiadame vás, obyvateľov, o zvýšenú ohľaduplnosť a spoluprácu - odstavené vozidlá na cestných komunikáciách a sídliskách nám sťažujú situáciu a znemožňujú riadne zametanie kamienkov.  A aj touto cestou vás chceme požiadať, aby ste od 11.marca odstavovali svoje motorové vozidlá do dvorov, resp.iných voľných priestorov a nenechávali ich na mestských komunikáciách, čo veľmi sťažuje možnosť vyčistenia danej komunikácie. Vzťahuje sa to najmä na hlavné dopravné ťahy ako sú ulice Hviezdoslavova, M.R.Štefánika, Malinovského s prechodom na Piešťanskú až po otoč pri Vertiv-e, kpt.Nálepku, Krčméryho, Dibrovova pri Nemocnici, Weiseho, Hurbanova, 1.mája, Sasinkova, Jánošíkova, Tematínska, Javorinská, SNP, J.Kréna, Tehelná. Vaším prínosom by malo byť to, že  v termíne čistenia v čase od 7:00 - 14:00  odstavíte svoje vozidlá v inej časti tak, aby nezavadzali pri strojovom čistení mesta. TSM Nové Mesto nad Váhom bude pravidelne včas dopredu informovať na svojom webe, ktoré lokality ide zametať. Žiadame vás, aby ste v uvedenej lokalite v čase od 7:00 do 14:00 preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, aby čo najmenej zavadzali pri zametaní. Ďakujeme.

 

 

HARMONOGRAM  čistenia na rok 2019:

 

 

 

11 kalendárny týždeň 11.3. - 12.3.2019 ( 16.3.2019 ? )

IBV - Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická a ostatné priľahlé ulice;

KBV – Priemyselná, Banská, Zelená, Piešťanská, Železničný uzol

 

 

 

12  kalendárny týždeň 18.3.2019 - 22.3.2019 ( 23.3.2019 ? )

IBV - Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, Malinovského, Vajanského, Holubyho, Hurbanova, Čsl.Armády, Nám.Slobody, Palkovičova, Komenského, J. Gábriša, P. Matejku, Haškova, Hečkova a ostatné priľahlé ulice

KBV – M.R.Štefánika, Dibrovova, Dukelská, Obrancov mieru, Partizánska, Hollého, 1.mája, D.Štubňu, Weiseho,  

 

doplnené 20.3.2019

 

 

13  kalendárny týždeň 25.3.2019 - 28.3.2019

IBV - Jánošíkova, Šafárikova, Hviezdoslavova, Kuzmányho, Javorinská, Športová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr. Kráľa, , Stromová, A.Dubčeka, Štúrova, V.Bilčíka a ostatné priľahlé ulice;

KBV – Moyzesova, Jasná, J.Kréna, Karpatská, G.Institorisa, SNP, Považská, Tematínska____      

 

 

 

 

Publikované: 11.3.2019 | Zobrazené: 184
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom