Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

DEŇ ZEME - ANALÝZA ODPADU

Dovoľte, aby sme vás pozvali pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme na reálnu ukážku a analýzu separovania odpadu v našom meste.

 

O čo ide :

 

Spoločnosť JRK ktorá sa zoberá  poslaním zlepšiť odpadové hospodárstvo vďaka znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu, predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia, v spolupráci s Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom a skautskou organizáciou NMnV, organizuje dňa 21.4.2023 priamo na Námestí slobody fyzickú analýzu odpadu.

Priamo v centre námestia bude privezený a vysypaný odpad z IBV ( rodinné domy ) a odpad z KBV ( sídliská ), kde spoločnosť JRK názornou ukážkou odprezentuje ako separujú naši občania v porovnaní s následným odseparovaním komodít z komunálneho odpadu, ktoré vieme následne ešte zhodnotiť respektíve recyklovať.

Zo zmesového komunálneho odpadu budú vyseparované komodity ako sklo, papier, kovy, plienky, tetrapaky, plasty, textil, elektroodpad a zbytky z jedál.

Akcia bude vyhodnotená celkovou analýzou odpadu IBV versus KBV ( kto zodpovednejšie separuje ) a následne bude akcia percentuálne vyhodnotená.

 

Táto akcia má poučný a edukačný význam pre naše deti, občanov a v neposlednom rade pre naše životné prostredie.

 

 

Kedy : 21.4.2023 piatok

Kde : Námestie slobody ( pred tribúnkou )

Čas : od 9:00 hod do 11:00 hod.

 

Všetci sa pýtajú akú prírodu zanecháme našim deťom, nikto sa však nepýta aké deti zanecháme našej prírode !

 

202304191106050.den-zeme-analyza-odpadu-2023
Publikované: 19.4.2023 | Aktualizácia: 19.4.2023 | Zobrazené: 202
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies