Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Izbice, Rajková vývoz BRO/BRKO v pondelok 5.7.2021

 5.7.2021 VÝVOZ BRO/BRKO V RIADNOM TERMÍNE


Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom v mestských častiach Rajková a Izbice, že vývoz
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU bude vykonaný v riadnom termíne, podľa harmonogramu v pondelok 5.7.2021.
Žiadame vás o pripravenie 120 lit. zberných nádob na BRO/BRKO k vývozu od 6:00 hod.
Zároveň upozorňujeme, že počas sviatkov sú Zberný dvor i Prekládková stanica pre verejnosť zatvorené.
Spádová oblasť: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna...
Publikované: 1.7.2021 | Zobrazené: 102
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom