Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Maximálna počet osôb na smútočnom obrade 6

Maximálny počet osôb zúčastňujúcich sa obradu je 6.
⚫️do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne.
⚫️obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Súčasná kritická situácia na území Slovenskej republiky nedovoľuje vytváranie väčších skupiniek,
⚫️osoby zúčastňujúce sa na obrade, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, to znamená najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné ( prenos truhly...)
77 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:
 

 

Súvisiace odkazy

Publikované: 5.1.2021 | Zobrazené: 19
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom