Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Rýpadlo-nakladač - Žiadosť o predloženie cenovej ponuky

 

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Ul. Banská 6279/1,  915 01 Nové Mesto nad Váhom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

VEC: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky

 

         V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v znení neskorších predpisov obraciame sa na Vás so žiadosťou  o zaslanie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou:

 

 

Rýpadlo-nakladač

v množstve  1 ks (nové, nepoužité, rok výroby  2020, 2021)

 

 

určené pri výkopových prácach s možnosťou nasadenia v akýchkoľvek sťažených a tesných podmienkach s nasledovnými parametrami:

 

Motor:                     4-valcový, diesel, spĺňajúci súčasné platné emisné normy

Výkon:                     min. 66 kW

Prevodovka:           automatická

Pohon:                     voliteľný, všetkých štyroch kolies 4x4, 4x2

Hydraulika:             založená na piestovom čerpadle, okruh pre kladivo a svahovaciu        

                                  lopatu, stabilizácia lopaty pri prejazdoch

Riadenie:                 2WS riadená predná náprava

Nápravy:                  konštrukcia nápravy do ťažkých podmienok, predná náprava výkyvná,

                                  zadná náprava s uzávierkou

Nakladač:                viacúčelová otvárateľná lyžica so zubami a paletizačnými vidlami, objem

                                  lopaty min. 1 m3 a šírka max. 2 350 mm

Rýpadlo:                  stranovoprestaviteľné s hydraulickým zaistením polohy, teleskopicky

                                  výsuvný výložník

Kabína:                     bezpečnostná, pohodlná, vykurovaná, možnosť nástupu z oboch strán,

                                  joystickové ovládanie rýpadla, klimatizácia, vzduchom odpružená se-

                                  dačka, otvárateľné bočné, zadné okno, maják, cestné a pracovné svet-

                                 

Iné:                           predné, zadné blatníky,

                                  lopata podkopová 600 mm

                                  

 

 

 

Záručný servis:                              najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy

Servisné stredisko:                       do 100 km od verejného obstarávateľa

Záručná lehota:                              24 mesiacov

Doprava stroja k obstarávateľovi + zaškolenie obsluhy

Dokumentácia pri odovzdaní:

Návody na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, servisný zošit, technické osvedčenie

 

      

PODMIENKY ÚČASTI:    

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

 

1. Doklad o  oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač v ponuke nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar

 

2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený    zákaz účasti    na      postupoch verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Termín plnenia predmetu zákazky:    do 30.9.2021

 

Cenovú ponuku na predmet zákazky žiadame uviesť bez DPH aj s DPH

 

Predpokladaná hodnota:                      do cca 69 990,- EURO bez DPH

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Vašej cenovej ponuky na e-mailovú adresu: mtz@tsmnm.sk, a to do 28.4.2021

 

        Za vypracovanie cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

 

 

 

                                                     S pozdravom

 

 

 

                                                                                                           Ing. Anton Veselka

                                                                                                                   riaditeľ TSM

     

 

 

                                                                                                               

V Novom Meste nad Váhom,

dňa 21.4.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel:                                                                     E-mail:                                                      IČO:

032/285 61 22                                                 tsm@tsmnm.sk                                       00350656

K stiahnutiu

Publikované: 22.4.2021 | Aktualizácia: 22.4.2021 | Zobrazené: 54
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom