Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V dňoch utorok 27.4.2021 a v stredu 28.4.2021 v čase od 15:00 hod do 18:00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom bezplatný zber nebezpečných odpadov.

V uvedených dňoch môžu občania mesta priniesť na uvedené zberné miesta nasledujúci nebezpečný odpad: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, pračky, televízory

Kvapalný odpad len v uzatvorených nádobách !

Nepatrí sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

 

HARMONOGRAM ZBERU

27.4.2021 (utorok): 15:00 – 18:00 hod. Zberné miesto:

ul. Zelená - parkovisko pri križovatke ulíc Slnečná a Zelená;

ul. Javorinská - parkovisko pri športovej hale;

ul. Tematínska – parkovisko pri ZŠ, služba: ;

ul. Klčové – parkovisko pri bývalých TSM

 

28.4.2021 (streda): 15:00 – 18:00 hod. Zberné miesto:

ul. Slovanská - nákladná vrátnica do bývalého OBALu;

ul. Holého – parkovisko pri tržnici;

ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii;

ul. Kpt.Nálepku – parkovisko pred ZŠ;

 

Publikované: 26.4.2021 | Zobrazené: 67
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom