Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

OPRAVA KOLOTOČA NA RAJKOVEJ

POZOR NEPOUŽÍVAŤ 
DETSKÉ IHRISKO DR. I. MARKOVIČA - SÍDLISKO RAJKOVÁ 
V stredu bola vykonaná oprava hracieho prvku - kolotoča, ktorý bol naklonený a hrozilo nebezpečie úrazu dolnej končatiny. Kolotoč bol nanovo osadený.
Pokiaľ prebehnú všetky technologické postupy - stvrdnutie podložia je ZAKÁZANÉ TENTO PRVOK POUŽÍVAŤ po dobu DNÍ  Po uplynutí tejto doby bude páska odstránená a prvok bezpečný.
Ďakujeme za pochopenie 

Publikované: 25.6.2020 | Aktualizácia: 25.6.2020 | Zobrazené: 48
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom