Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

TRHOVISKO PO STAROM od 15.6.2020


 TRHOVISKO " PO STAROM "

od 15.6.2020 sa život na Trhovisku v Novom Meste nad Váhom vracia do pôvodného režimu.
Otváracia doba - 6:00 - 18:00 hod.

V platnosti Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja
výrobkov na Trhovisku.

https://www.nove-mesto.sk/resources/File/vzn-c-1-2019.pdf

Článok 2 VZN 1/2019
Oprávnenie na predaj
1. Na trhovisku môžu na základe povolenia predávať výrobky :
 fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
Článok 3
Podmienky predaja ❗️
Na trhovisku je povolené predávať:

všetky druhy ovocia /vrátane tropického/,
zeleniny /vrátane sadeníc a priesad/,
kvety /vrátane umelých, črepníkových, vo väzbe, sadenice kvetín, ozdobné kry, semená/, dreviny, liečivé rastliny
balené substráty
lesné plodiny a ich produkty, huby včelí med, včelie produkty, 
výrobky z prútia, šúpolia a slamy

 

 

 

 

 

Súvisiace odkazy

Publikované: 15.6.2020 | Zobrazené: 62
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom