Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Veľkonočné sviatky - zber odpadu

 ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU 15.4.2022 a 18.4.2022.

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom rodinných domov a firmám v príslušných mestských častiach, že vývozy komunálneho odpadu sa uskutočnia v pôvodných termínoch piatok 15.4.2022 a v pondelok 18.4.2022.
 
PREKLÁDKOVÁ STANICA a ZBEROVÝ DVOR - počas sviatkov ZATVORENÉ.
 
15.4.2022 - BRO: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, Moyzesova, Javorinská, Gen.Institorisa, Športová, Riznerova, A.Dubčeka, Pyšného, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, V.Bilčíka, Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M.Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, Fr.Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova.
15.4.2022 - ZKO: Poľná, Bzinská, M. Ďuržu, J.Bernovského, J.Durdíka, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Srnianska, Pri Klanečnici, Tušková, Haluzická, Bošácka, Turecká, Bohuslavická, Pri záhradách, Pod zvonicou.
18.4.2022 - ZKO: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna.
 
 
Publikované: 13.4.2022 | Zobrazené: 79
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies