Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zber nebezpečných odpadov 26.3. a 27.3.2019

 

V dňoch utorok 26.3.2019 a v stredu 27.3.2019 v čase od 14.00 hod do 18.00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom v zmysle VZN 5/2016 bezplatný zber nebezpečných odpadov. V uvedených dňoch môžu občania mesta priniesť na uvedené zberné miesta nasledujúci nebezpečný odpad:

a)      Kvapalný odpaduzatvorených nádobách: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje, farby, lepidlá,

b)      Tuhý odpad: batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, pračky, televízory a podobný odpad, ale v celku, nie v rozobranom stave.

Tento zber nebezpečného odpadu je určený len pre občanov mesta a nie pre podnikateľov a iné organizácie.              

           

HARMONOGRAM  ZBERU

 

26.marec (utorok):  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:       

1) parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná - Zelená,

2) ul. Javorinská - parkovisko pri športovej hale

3) ul. Lesnícka /Hájovky/ – parkovisko pri MŠ

 

27.marec (streda):  1400 – 1800 hod.

Zberné miesto:     

1) ul. Slovanská -  priestor pred nákladnou vrátnicou do  bývalého OBAL-u

2) ul. Holého – parkovisko pri trhovisku

3) ul. Mnešická - parkovisko pri budove bývalej Salvii

4) ul. Hollého - trhovisko

 

Publikované: 21.3.2019 | Aktualizácia: 21.3.2019 | Zobrazené: 155
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom