Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU od 2.11.2020

 

Zber veľkoobjemového odpadu od pondelka 2.11.2020
Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby 120, 240 alebo 1100 lit. na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.
Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.
Nepatrí sem bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, nebezpečný odpad a pod.
Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:
 • 2.november, pondelok: Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fándlyho
 • 3.november, utorok: Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka
 • 4.november, streda: Jilemnického, Sasinkova – 2x, Fr. Kráľa, Bratislavská
 • 5.november, štvrtok: Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Javorinská, Škultétyho
 • 6.november, piatok: Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, Turecká
 • 9.november. pondelok: Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická,
 • 10.november, utorok : Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová
 • 11.november, streda: KBV Považská, Tematínska, Karpatská, SNP, Kpt.Nálepku
 • 12.november. štvrtok: KBV Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu, Partizánska
 • 13.november, piatok: KBV Športová, Južná, Čachtická, Benkova
UPOZORNENIE
Do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať stavebný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad!
Takisto aj odpad uložený mimo kontajnera nebude odobraný!
 
obrázok ilustračný, zdroj internet

 

Publikované: 30.10.2020 | Zobrazené: 176
 • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom