Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov

 

Milí Novomešťania, 

oznamujeme vám , že  bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční v mesiaci  JANUÁR 2021 a to trikrát týždenne:  PONDELOK, STREDA A PIATOK. ( od 11.1.2021)

 

Žiadame vás, aby ste vianočné stromčeky pripravili k stanovištiam  na komunálny odpad ZBOKU tak, aby nebránili prístupu ku kontajnerom. 


Vzhľadom na to, že zozbierané stromčeky budú ekologicky zhodnotené, je potrebné, aby boli pozbavené všetkých vianočných ozdôb. Stromčeky sa následne štiepkujú a štiepka sa kompostuje, prípadne sa využíva ako mulčovací materiál pri nových výsadbách. 

Publikované: 6.1.2021 | Zobrazené: 110
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom