Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci strediska Miestne komunikácie
21.1.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci strediska Miestne komunikácie

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasujú výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci strediska Miestne komunikácie


Zber vianočných stromčekov
8.1.2019

Zber vianočných stromčekov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú občanom , že odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční do konca januára 2019 trikrát týždenne PONDELOK, STREDA A PIATOK.


Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
19.12.2018

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk, rodinných domov ako aj firmám v príslušných mestských častiach, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 24.12.2017 až 26.12.2018 sa bude realizovať nasledovne:


ODPAD Z KÚRENIA TUHÝM PALIVOM
17.12.2018

ODPAD Z KÚRENIA TUHÝM PALIVOM

TSM dôrazne upozorňujú všetkých občanov používajúcich na kúrenie tuhé palivo, že v zmysle VZN č.5/2016 čl.6 ods.2 pís.h) sa zakazuje ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a iný nebezpečný odpad /ďalej ako NO/, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov.


14.12.2018

VÝVOZ ZKO - 14.12.2018 Z TECHNICKYCH PRÍČIN PRESUNUTÝ na SOBOTU 15.12.2018

Z technických príčin nebolo dnes, 14.12.2018 v piatok, možné uskutočniť / dokončiť / zber a vývoz komunálneho odpadu. Zber komunálneho odpadu bude vykonaný zajtra, v sobotu 15.12.2018. Ďakujeme za pochopenie. TSM


PREKLADKOVÁ STANICA 15.11.2018 - 7:30 - 12:00 hod
14.11.2018

PREKLADKOVÁ STANICA 15.11.2018 - 7:30 - 12:00 hod

Z prevádzkových dôvodov bude dňa 15.11.2018 / štvrtok / upravená otváracia doba prekládkovej stanice, Ul. tehelná ( v Mnešiciach ) nasledovne:
7:30 - 12:00
.


Zber objemného odpadu  5. - 16. novembra 2018
2.11.2018

Zber objemného odpadu 5. - 16. novembra 2018

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk a rodinných domov v príslušných mestských častiach, že vývoz Objemného odpadu sa bude realizovať v termíne od pondelka 5.novembra do 16.novembra podľa uvedeného harmonogramu:

poznámka: v daný deň bude VOK pristavený na stanovisko a v priebehu nasledujúceho pracovného dňa bude VOK odvezený.


30.10.2018 a 1.11.2018 - VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
29.10.2018

30.10.2018 a 1.11.2018 - VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú občanom, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatku 30.10.2018 bude vykonaný v riadnom termíne, t.j. v utorok 30.10.2018.
Vývozy komunálneho odpadu počas sviatku 1.11.2018, t.j. vo štvrtok sa budú realizovať v predchádzajúci pracovný deň, t.j. v stredu 31.10.2018. Týka sa to aj vývozu BRO v príslušnej mestskej časti.


Biologicky rozložiteľný odpad - jesenný  zvoz 2018 -  (kat.číslo 20 02 01)
3.10.2018

Biologicky rozložiteľný odpad - jesenný zvoz 2018 - (kat.číslo 20 02 01)

Biologicky rozložiteľný odpad - jesenný zvoz 15. - 18. októbra 2018


Zber nebezpečného odpadu 25.9.2018 a 26.9.2018
20.9.2018

Zber nebezpečného odpadu 25.9.2018 a 26.9.2018

V utorok 25.9.2018 a v stredu 26.9.2018 v čase od 14.00 hod do 18.00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom bezplatný zber nebezpečných odpadov.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom