Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

8.3.2019

Traktorová kosačka - žiadosť o predloženie cenovej ponuky

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Ul. Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
VEC: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v znení neskorších predpisov obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Traktorová kosačka v množstve 1 ks (nová)
na kosenie so zberom a výsypom do výšky s nasledovnými parametrami:


25.2.2019

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY

Upozorňujeme občanov a zmluvné podnikateľské subjekty, že vývozy veľkoobjemových kontajnerov z dôvodu vysokej práceneschopnosti a prípravy vozidla na STK v období od 25.2. – 1.3.2019 nebudú realizované. V tomto období tiež nebudeme prijímať objednávky na komerčný vývoz prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov od fyzických aj právnických osôb. Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie.


Separovaný odpad  - z technických príčin v náhradom termíne
14.2.2019

Separovaný odpad - z technických príčin v náhradom termíne

TSM oznamujú občanom mesta, že z technických príčin ( porucha na vozidle ) plánovaný zber separovaného odpadu " papier, plast " v piatok 15.2.2019 bude vykonaný v náhradnom termíne. Ďakujeme za pochopenie.


POŽIAR  ZELENÁ VODA 24.1.2019
24.1.2019

POŽIAR ZELENÁ VODA 24.1.2019

TSM dôrazne upozorňujú majiteľov chát - Zelená voda, ako i obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom, že vysýpať odpad charakteru sadzí z pecí a komínov do kontajnerov, smetných nádob, veľkoobjemových kontajnerov je prísne zakázané.


Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci strediska Miestne komunikácie
21.1.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúci strediska Miestne komunikácie

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasujú výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci strediska Miestne komunikácie


Zber vianočných stromčekov
8.1.2019

Zber vianočných stromčekov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú občanom , že odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční do konca januára 2019 trikrát týždenne PONDELOK, STREDA A PIATOK.


Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
19.12.2018

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk, rodinných domov ako aj firmám v príslušných mestských častiach, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 24.12.2017 až 26.12.2018 sa bude realizovať nasledovne:


ODPAD Z KÚRENIA TUHÝM PALIVOM
17.12.2018

ODPAD Z KÚRENIA TUHÝM PALIVOM

TSM dôrazne upozorňujú všetkých občanov používajúcich na kúrenie tuhé palivo, že v zmysle VZN č.5/2016 čl.6 ods.2 pís.h) sa zakazuje ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a iný nebezpečný odpad /ďalej ako NO/, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov.


14.12.2018

VÝVOZ ZKO - 14.12.2018 Z TECHNICKYCH PRÍČIN PRESUNUTÝ na SOBOTU 15.12.2018

Z technických príčin nebolo dnes, 14.12.2018 v piatok, možné uskutočniť / dokončiť / zber a vývoz komunálneho odpadu. Zber komunálneho odpadu bude vykonaný zajtra, v sobotu 15.12.2018. Ďakujeme za pochopenie. TSM


PREKLADKOVÁ STANICA 15.11.2018 - 7:30 - 12:00 hod
14.11.2018

PREKLADKOVÁ STANICA 15.11.2018 - 7:30 - 12:00 hod

Z prevádzkových dôvodov bude dňa 15.11.2018 / štvrtok / upravená otváracia doba prekládkovej stanice, Ul. tehelná ( v Mnešiciach ) nasledovne:
7:30 - 12:00
.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom