Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

VEĽKONOČNÉ SVIATKY  - VÝVOZ ODPADU
15.4.2019

VEĽKONOČNÉ SVIATKY - VÝVOZ ODPADU

KOMUNÁLNY ODPAD
Vývoz v piatok 19.4.2019 v riadnom termíne.
Vývoz v pondelok 22.4.2019 presunutý na utorok 23.4.2019 a stredu 24.4.2019.

BIO ODPAD
Vývoz v piatok 19.4.2019 v riadnom termíne ( časť Jánošíková, Sasinkova... ).
Vývoz v pondelok 22.4.2019 presunutý na utorok 23.4.2019 ( časť Rajková, Izbice... ).


Biologicky rozložiteľný odpad - jarný zber - arpíl 2019
2.4.2019

Biologicky rozložiteľný odpad - jarný zber - arpíl 2019

Biologicky rozložiteľný odpad
HARMONOGRAM ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01)
od 8. apríla do 11. apríla 2019
Počas tohto zvozu sa bude realizovať zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.), ďalej sa nebude odoberať BRO v igelitových vreciach, sudoch, nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu musí byť prístup zberových mechanizmov. Ďakujeme


21.3.2019

Zber nebezpečných odpadov 26.3. a 27.3.2019

V dňoch utorok 26.3.2019 a v stredu 27.3.2019 v čase od 14.00 hod do 18.00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom v zmysle VZN 5/2016 bezplatný zber nebezpečných odpadov. V uvedených dňoch môžu občania mesta priniesť na uvedené zberné miesta nasledujúci nebezpečný odpad:ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ - NEPARKOVAŤ
20.3.2019

ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ - NEPARKOVAŤ

Žiadame občanov o spoluprácu pri čistení komunikácií, aby v určenom čase neparkovali na uliciach:
vo štvrtok 21.3.2019 - ul. Jasná od 7.00 do 8.00 hod, v piatok 22.3.2019 ul. 1.mája a Weissho od 7.00 do 9.00 hod. Ďakujeme.


ČISTENIE ULÍC: 19.-20. 3.2019  M.R.Štefánika
19.3.2019

ČISTENIE ULÍC: 19.-20. 3.2019 M.R.Štefánika

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom“ vyzývajú týmto občanov a obyvateľov príslušných bytových blokov na Štefánikovej ulici, aby dňa:
- 19.3.2018 v čase od 6:00 do 9:00 hod. z dôvodu plánovaného čistenia ulíc neparkovali svoje vozidlá na ulici M.R.Štefánika po pravej strane v smere od Samôt po kruhový objazd;
- 20.3.2018 v čase od 6:00 do 9:00 hod. z dôvodu plánovaného čistenia ulíc neparkovali svoje vozidlá na ulici M.R.Štefánika po pravej strane v smere od kruhového objazdu po Samoty.


Čistenie nášho mesta od zimného posypu - Ako nám môžete pomôcť?
11.3.2019

Čistenie nášho mesta od zimného posypu - Ako nám môžete pomôcť?

Čistenie nášho mesta od zimného posypu sa podľa všeobecných podmienok musí začať najneskôr do tridsiatich dní po ukončení zimnej pohotovosti. Po ukončení dátumu konca zimnej pohotovosti /pre rok 2019 to bol dátum 8.3.2019/ sme zohľadnili klimatické podmienky - hoci sa už dlhší čas sneh v meste nenachádzal, podľa predpovedí počasia nám priebežne hrozili snehové prehánky a prízemný mráz. Čistenie ciest, chodníkov a všetkých spevnených plôch v meste sa začne


8.3.2019

Traktorová kosačka - žiadosť o predloženie cenovej ponuky

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Ul. Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
VEC: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v znení neskorších predpisov obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou:
Traktorová kosačka v množstve 1 ks (nová)
na kosenie so zberom a výsypom do výšky s nasledovnými parametrami:


25.2.2019

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY

Upozorňujeme občanov a zmluvné podnikateľské subjekty, že vývozy veľkoobjemových kontajnerov z dôvodu vysokej práceneschopnosti a prípravy vozidla na STK v období od 25.2. – 1.3.2019 nebudú realizované. V tomto období tiež nebudeme prijímať objednávky na komerčný vývoz prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov od fyzických aj právnických osôb. Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie.


Separovaný odpad  - z technických príčin v náhradom termíne
14.2.2019

Separovaný odpad - z technických príčin v náhradom termíne

TSM oznamujú občanom mesta, že z technických príčin ( porucha na vozidle ) plánovaný zber separovaného odpadu " papier, plast " v piatok 15.2.2019 bude vykonaný v náhradnom termíne. Ďakujeme za pochopenie.


POŽIAR  ZELENÁ VODA 24.1.2019
24.1.2019

POŽIAR ZELENÁ VODA 24.1.2019

TSM dôrazne upozorňujú majiteľov chát - Zelená voda, ako i obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom, že vysýpať odpad charakteru sadzí z pecí a komínov do kontajnerov, smetných nádob, veľkoobjemových kontajnerov je prísne zakázané.

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom