Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

ZBER ODPADU 4.10.2019 UL. KAMENNÁ, POĹOVNÍCKA, LESNíCKA
3.10.2019

ZBER ODPADU 4.10.2019 UL. KAMENNÁ, POĹOVNÍCKA, LESNíCKA

ZBER ODPADU 4.10.2019 ❗️ Z dôvodu cestnej uzávery ulíc Poľovnícka, Lesnícka a Kamenná nie je možné vykonať v piatok 4.10.2019 zber komunálneho odpadu. Je možnosť pristaviť smetnú nádobu na ul.Tematínsku, kde táto bude vyprázdnená ( odstavná plocha rodinných domoch ). Po ukončení uzávery bude vykonaný zber mimo termínu. Ďakujem za pochopenie.


23.9.2019

HARMONOGRAM ZBERU . NEBEZPEČNÝ ODPAD

V dňoch utorok 24.9.2019 a v stredu 25.9.2019 v čase od 15.00 hod do 18.00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom ďalší bezplatný zber nebezpečných odpadov. V uvedených dňoch môžu občania mesta priniesť na uvedené zberné miesta nasledujúci nebezpečný odpad:
a) Kvapalný odpad v uzatvorených nádobách: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky, farby, lepidlá,
b) Tuhý odpad: batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, pračky, televízory a podobný odpad.


PARKOVISKO ul.HURBANOVA
18.9.2019

PARKOVISKO ul.HURBANOVA

Parkovisko na ul. Hurbanovej v prevádzke od 19.9.2019


BRO
16.9.2019

BRO

Zber BRO v lokalite Rajková a okolie z technických príči presunutá na útorok 17.9.2019.


ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ZKO PONDELOK, STREDA, PIATOK
23.8.2019

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ZKO PONDELOK, STREDA, PIATOK

ZBER A LIKVIDÁCIA ZKO V POPOLUDNAJŠÍCH HODINÁCH - 26.8., 28.8. a 30.8.2019


Vývoz odpadu v piatok 5.7.2019
2.7.2019

Vývoz odpadu v piatok 5.7.2019

Vývoz odpadu sa uskutoční v pôvodnom termíne, t.j v piatok 5.7.2019.


Zmena pracovného času počal letných mesiacov
27.6.2019

Zmena pracovného času počal letných mesiacov

Úprava pracovnej doby v období júl – august 2019
od 6:00 hod do 14:15 hod
/ prestávka na obed 11:15 hod – 12:00 hod / Park Dominika Štubňu Zámostského
17.6.2019

Park Dominika Štubňu Zámostského

VSTUP NA IHRISKO ZÁKAZANÝ!!! VSTUP DO PARKU NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!!!
KARATÉNNY STAV STROMOV – NUTNÝ OREZ STROMOV
17.6.-21.6.2019
PROSÍM O OHĽADUPLNOSŤ A OPATRNOSŤ.
Ďakujeme TSM


OBJEMNÝ ODPAD od 13.5.2019 do 24.5.2019
6.5.2019

OBJEMNÝ ODPAD od 13.5.2019 do 24.5.2019

Bezplatný zber OBJEMNÉHO ODPADU - od 13.5.2019 do 24.5.2019 (katalógové číslo 20 03 07)
Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na objemný odpad:

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom