Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Aktuality

Výzva na predloženie cenovej ponuky - HROMADNÉ STRAVOVANIE
14.11.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - HROMADNÉ STRAVOVANIE

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle Zákona č. 343/2015 zákona. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývajú k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy pre cca 70 zamestnancov TSM Nové Mesto nad Váhom v priebehu roka 2020“.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 55520000-1 Služby hromadného stravovania
Predpokladaná hodnota zákazky: do 50 000,- EUR bez DPH

(ilustračný obrázok, zdroj:internet )


PRACOVNÁ PONUKA - STROJNÍK CHLADIACEHO ZARIADENIA - ĽADÁR
8.11.2019

PRACOVNÁ PONUKA - STROJNÍK CHLADIACEHO ZARIADENIA - ĽADÁR

Strojník chladiaceho zariadenia, ľadár
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom – ZIMNÝ ŠTADIÓN
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Banská 6279/1
91501


Vývoz objemného odpadu od 4.11.2019
31.10.2019

Vývoz objemného odpadu od 4.11.2019

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom oznamujú obyvateľom sídlisk a rodinných domov v príslušných mestských častiach, že vývoz Objemného odpadu sa bude realizovať v termíne od pondelka 4.novembra do 15.novembra podľa uvedeného harmonogramu:


VÝVOZ ZKO A BRO v riadnom termíne, v piatok 1.11.2019, Prekládková stanica a Zberový dvor 1.11.2019 ZATVORENÉ
30.10.2019

VÝVOZ ZKO A BRO v riadnom termíne, v piatok 1.11.2019, Prekládková stanica a Zberový dvor 1.11.2019 ZATVORENÉ

Vývozy komunálneho odpadu a BRO počas sviatku 1.11.2019, t.j. v piatok sa budú realizovať ako v pracovný deň, t.j. v piatok 1.11.2019.
Prekládková stanica ako aj Zberný dvor budú počas sviatku pre verejnosť uzatvorené.


BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
10.10.2019

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad
HARMONOGRAM ZBERU – Biologicky rozložiteľný odpad(kat.číslo 20 02 01)
od 14.10.2019 do 17.10.2019
Počas tohto zvozu sa bude realizovať zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov, nebude sa odoberať BRO, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridelených nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.), ďalej sa nebude odoberať BRO v igelitových vreciach, sudoch, nádobách a v obdobných obalových materiáloch a k danému odpadu musí byť prístup zberových mechanizmov. Ďakujeme.


ZBER ODPADU 4.10.2019 UL. KAMENNÁ, POĹOVNÍCKA, LESNíCKA
3.10.2019

ZBER ODPADU 4.10.2019 UL. KAMENNÁ, POĹOVNÍCKA, LESNíCKA

ZBER ODPADU 4.10.2019 ❗️ Z dôvodu cestnej uzávery ulíc Poľovnícka, Lesnícka a Kamenná nie je možné vykonať v piatok 4.10.2019 zber komunálneho odpadu. Je možnosť pristaviť smetnú nádobu na ul.Tematínsku, kde táto bude vyprázdnená ( odstavná plocha rodinných domoch ). Po ukončení uzávery bude vykonaný zber mimo termínu. Ďakujem za pochopenie.


23.9.2019

HARMONOGRAM ZBERU . NEBEZPEČNÝ ODPAD

V dňoch utorok 24.9.2019 a v stredu 25.9.2019 v čase od 15.00 hod do 18.00 hod, sa uskutoční pre občanov Nového Mesta nad Váhom ďalší bezplatný zber nebezpečných odpadov. V uvedených dňoch môžu občania mesta priniesť na uvedené zberné miesta nasledujúci nebezpečný odpad:
a) Kvapalný odpad v uzatvorených nádobách: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky, farby, lepidlá,
b) Tuhý odpad: batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, pračky, televízory a podobný odpad.


PARKOVISKO ul.HURBANOVA
18.9.2019

PARKOVISKO ul.HURBANOVA

Parkovisko na ul. Hurbanovej v prevádzke od 19.9.2019


BRO
16.9.2019

BRO

Zber BRO v lokalite Rajková a okolie z technických príči presunutá na útorok 17.9.2019.


ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ZKO PONDELOK, STREDA, PIATOK
23.8.2019

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU ZKO PONDELOK, STREDA, PIATOK

ZBER A LIKVIDÁCIA ZKO V POPOLUDNAJŠÍCH HODINÁCH - 26.8., 28.8. a 30.8.2019

  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom